Fler pressmeddelanden

Arbetsmiljön för kassapersonal och målare inspekteras

Arbete med ensidiga rörelser kan ge belastningsskador redan i ung ålder. Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera arbetsmiljön för målare och butikskassörer på drygt 500 arbetsplatser.

Många ungdomar jobbar som kassapersonal. Det är viktigt med en bra introduktion, för att förebygga belastningsskador.
Många ungdomar jobbar som kassapersonal

Påfrestande arbetsställningar, repetitiva rörelser och tunga lyft står bakom en stor del av de arbetssjukdomar som anmäls. Det gäller inte minst butikskassörer, där belastningsbesvär är orsak till 77 procent av de anmälda arbetssjukdomarna (2014-2018). Även bland målare är ergonomi och belastning den dominerande förklaringen till att de blir sjuka av sitt arbete.

Arbetsmiljöverket inleder en riktad inspektionsinsats med fokus på ergonomi bland kassapersonal och målare på 500 stormarknader, andra stora butiker och måleriföretag runtom i landet. Syftet är att inspektera hur arbetsgivarna jobbar med att förebygga belastningsskador så att personalen håller ett helt arbetsliv och inte slits ut i förtid.

Unga butikskassörer får belastningsbesvär

- Vi ser att unga butikskassörer får belastningsbesvär tidigt, redan som 18-24-åringar och det är allvarligt. Alla ska ha en säker start, ett hållbart arbetsliv och kunna arbeta fram till pensionen, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen.

Butikskassörer och målare har valts ut för att de är vanliga yrken bland unga och båda grupperna har arbetsuppgifter som innebär ensidiga, upprepade rörelser. De är också yrken som domineras av kvinnor (butikskassörer) respektive män (målare). Insatsen är en del av ett treårigt projekt där Arbetsmiljöverket inspekterar mans- och kvinnodominerade yrken.

Viktigt med bra introduktion för att kunna arbeta säkert

Arbetsgivarna är skyldiga att regelbundet se över och åtgärda risker i arbetet. De ska också se till att alla får en bra introduktion och vet hur de ska arbeta säkert.

- Butikskassörer och målare är ingångsyrke för många unga och det förekommer inhyrd personal. Det är extra viktigt med en bra introduktion för alla som är nya på jobbet så att man får lära sig rätt arbetsteknik från början, annars blir det lätt så att man jobbar på med fel teknik och får ont, säger Heli Aarnipuro.

 

Kontakter på Arbetsmiljöverket:

Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 99 57 eller heli.aarnipuro@av.se

Presstjänsten, telefon 010-730 91 55 eller presstjansten@av.se

Fakta anmälda arbetssjukdomar

Butikskassörer

 • 77 procent av de anmälda arbetssjukdomarna för butikskassörer har ergonomiska belastningsorsaker. 8 procent hade kemiska eller biologiska orsaker. 8 procent berodde på sociala och organisatoriska orsaker. Totalt anmäldes 233 arbetsskador bland butikskassörer under perioden 2014-2018, varav 77 arbetssjukdomar och 156 arbetsolyckor som ledde till sjukskrivning.

Målare:

 • 65 procent av de anmälda arbetssjukdomarna inom måleribranschen har ergonomiska belastningsorsaker. 22 procent hade kemiska eller biologiska orsaker. Totalt anmäldes 1063 arbetsskador bland målare under perioden 2014-2018, varav 306 arbetssjukdomar och 777 arbetsolyckor som ledde till sjukskrivning.

Källa: Arbetsmiljöverket

Citat

Vi ser att unga butikskassörer får belastningsbesvär tidigt, redan som 18-24-åringar, och det är allvarligt.  Alla ska ha en säker start, ett hållbart arbetsliv och kunna arbeta fram till pensionen. —Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Relaterade pressmeddelanden

Unga skadas på sommarjobbet
 • 23 maj 2022
 • Pressmeddelande

De senaste fem åren har unga sommarjobbare anmält över 1 100 arbetsolyckor som lett till sjukskrivning. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket. Flest olyckor sker inom handel, magasinering, omsorg och tillverkning.

Stor nationell insats mot arbetslivskriminalitet
 • 19 maj 2022
 • Pressmeddelande

Över 200 företag har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Myndigheterna avslöjade farliga arbetsplatser och misstänkt svart arbetskraft på byggen och restauranger. Över hälften av de inspekterade byggena i Kiruna och Gällivare visade sig ha allvarliga ar...

Allt fler äldre orkar inte jobba fram till pensionen
 • 28 april 2022
 • Bygg, anläggning
 • ...

Allt fler uppger att de inte orkar arbeta fram till pensionen. Kvinnor och de som arbetar inom utbildning, vård och omsorg samt byggverksamhet upplever i större utsträckning än övriga sysselsatta att de inte orkar arbeta fram till ordinarie pensionsålder. Det visar en rapport om äldres arbetsm...

Stora brister i arbetsmiljön hos kassapersonal och målare
 • 27 april 2022
 • Pressmeddelande

Unga som jobbar i kassan riskerar belastningsskador om de inte ställer in stolen eller kassaapparaten på rätt sätt. Ny inspektionsrapport visar att runt 85 procent av kassapersonal och målare hade brister i arbetsmiljön och närmare hälften berodde på brister i ergonomin.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning