Fler pressmeddelanden

Arbetsmiljön för kassapersonal och målare inspekteras

Arbete med ensidiga rörelser kan ge belastningsskador redan i ung ålder. Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera arbetsmiljön för målare och butikskassörer på drygt 500 arbetsplatser.
Många ungdomar jobbar som kassapersonal. Det är viktigt med en bra introduktion, för att förebygga belastningsskador.
Många ungdomar jobbar som kassapersonal

Påfrestande arbetsställningar, repetitiva rörelser och tunga lyft står bakom en stor del av de arbetssjukdomar som anmäls. Det gäller inte minst butikskassörer, där belastningsbesvär är orsak till 77 procent av de anmälda arbetssjukdomarna (2014-2018). Även bland målare är ergonomi och belastning den dominerande förklaringen till att de blir sjuka av sitt arbete.

Arbetsmiljöverket inleder en riktad inspektionsinsats med fokus på ergonomi bland kassapersonal och målare på 500 stormarknader, andra stora butiker och måleriföretag runtom i landet. Syftet är att inspektera hur arbetsgivarna jobbar med att förebygga belastningsskador så att personalen håller ett helt arbetsliv och inte slits ut i förtid.

Unga butikskassörer får belastningsbesvär

- Vi ser att unga butikskassörer får belastningsbesvär tidigt, redan som 18-24-åringar och det är allvarligt. Alla ska ha en säker start, ett hållbart arbetsliv och kunna arbeta fram till pensionen, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen.

Butikskassörer och målare har valts ut för att de är vanliga yrken bland unga och båda grupperna har arbetsuppgifter som innebär ensidiga, upprepade rörelser. De är också yrken som domineras av kvinnor (butikskassörer) respektive män (målare). Insatsen är en del av ett treårigt projekt där Arbetsmiljöverket inspekterar mans- och kvinnodominerade yrken.

Viktigt med bra introduktion för att kunna arbeta säkert

Arbetsgivarna är skyldiga att regelbundet se över och åtgärda risker i arbetet. De ska också se till att alla får en bra introduktion och vet hur de ska arbeta säkert.

- Butikskassörer och målare är ingångsyrke för många unga och det förekommer inhyrd personal. Det är extra viktigt med en bra introduktion för alla som är nya på jobbet så att man får lära sig rätt arbetsteknik från början, annars blir det lätt så att man jobbar på med fel teknik och får ont, säger Heli Aarnipuro.

 

Kontakter på Arbetsmiljöverket:

Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 99 57 eller heli.aarnipuro@av.se

Presstjänsten, telefon 010-730 91 55 eller presstjansten@av.se

Fakta anmälda arbetssjukdomar

Butikskassörer

 • 77 procent av de anmälda arbetssjukdomarna för butikskassörer har ergonomiska belastningsorsaker. 8 procent hade kemiska eller biologiska orsaker. 8 procent berodde på sociala och organisatoriska orsaker. Totalt anmäldes 233 arbetsskador bland butikskassörer under perioden 2014-2018, varav 77 arbetssjukdomar och 156 arbetsolyckor som ledde till sjukskrivning.

Målare:

 • 65 procent av de anmälda arbetssjukdomarna inom måleribranschen har ergonomiska belastningsorsaker. 22 procent hade kemiska eller biologiska orsaker. Totalt anmäldes 1063 arbetsskador bland målare under perioden 2014-2018, varav 306 arbetssjukdomar och 777 arbetsolyckor som ledde till sjukskrivning.

Källa: Arbetsmiljöverket

Citat

Vi ser att unga butikskassörer får belastningsbesvär tidigt, redan som 18-24-åringar, och det är allvarligt.  Alla ska ha en säker start, ett hållbart arbetsliv och kunna arbeta fram till pensionen. —Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning