Fler pressmeddelanden

Arbetsmiljö påverkar pensionsbeslut

En dålig arbetsmiljö kan få människor att gå i pension före ordinarie ålder. Det visar en ny kunskapssammanställning, som Arbetsmiljöverket beställt.

Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön spelar roll för människors beslut att gå i pension i ”förtid”, det vill säga före 65 års ålder. Det visar tre forskare från Linnéuniversitet i en ny rapport, som publiceras idag.

– Att människor går i pension tidigt är en kostnad för samhället. Om inget förändras i den demografiska utvecklingen, alltså att vi har en överrepresentation av äldre individer i befolkningen, kommer problemet öka, säger Jonas Månsson, docent vid institutionen för nationalekonomi och statistik vid Ekonomihögskolan. 

Den psykiska arbetsmiljön har betydelse för beslutet att avsluta sin aktiva yrkeskarriär, skriver forskarna. Stress och andra psykosociala faktorer, som låg kontroll, tillsammans med höga krav, ökar risken för att människor lämnar arbetslivet i förtid. Detsamma gäller för dåligt socialt stöd, och då framförallt från människor i chefsposition. 

Också fysiska arbetsmiljöfaktorer har betydelse, visar rapporten. Fysiskt påfrestande och ergonomiskt bristfälliga arbetsmiljöer ökar risken för förtida utträde ur arbetskraften. Höga ljud, repetitiva monotona arbetsuppgifter, tunga lyft och obekväma arbetsställning är exempel på faktorer som påverkar.

Att arbeta med människor (så kallade kontaktyrken), exempelvis inom vården, ökar risken att lämna arbetslivet före 65 års ålder. Forskarna skriver att det finns forskning som tyder på att detta också gäller för högutbildade personer, som psykologer och präster. Annars visar forskningen att personer med högre utbildning generellt stannar längre i arbetslivet än lågutbildade. 

Det finns könsskillnader när det gäller tidpunkten för utträde ur arbetslivet. Kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än män, och har också högre sjukfrånvaro och större hälsoproblem.  Att det främst är kvinnor som arbetar inom vårdyrken, vilka ofta innehåller mycket social kontakt, kan delvis förklara varför kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än män, skriver forskarna. Att kvinnor lägger ner mer tid på det obetalda hemarbetet förstärker troligen också de negativa effekterna av en dålig arbetsmiljö.

De yrken som toppar listan för förtidspensionering är för både män och kvinnor serviceyrken, följt av fabriksarbetare, enligt rapporten. Minst drabbade yrken för män är specialister inom biologi och högre ämbetsmän och för kvinnor vd:ar och verkschefer. 

Rapporten visar att också andra faktorer påverkar beslutet att lämna arbetslivet, som konjunkturen, ekonomiska faktorer, pensionssystemets utformning med mera.

Läs hela rapporten.

Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften (RAP 2014:8), kunskapssammanställning

Mer information

Jonas Månsson, docent, Linnéuniversitetet, telefon 0708 646150

Presstaben, Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

 • 27 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 20 oktober 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Fler nyheter och pressmeddelanden