Fler pressmeddelanden

Arbetsmiljö påverkar pensionsbeslut

En dålig arbetsmiljö kan få människor att gå i pension före ordinarie ålder. Det visar en ny kunskapssammanställning, som Arbetsmiljöverket beställt.

Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön spelar roll för människors beslut att gå i pension i ”förtid”, det vill säga före 65 års ålder. Det visar tre forskare från Linnéuniversitet i en ny rapport, som publiceras idag.

-Att människor går i pension tidigt är en kostnad för samhället. Om inget förändras i den demografiska utvecklingen, alltså att vi har en överrepresentation av äldre individer i befolkningen, kommer problemet öka, säger Jonas Månsson, docent vid institutionen för nationalekonomi och statistik vid Ekonomihögskolan.

Den psykiska arbetsmiljön har betydelse för beslutet att avsluta sin aktiva yrkeskarriär, skriver forskarna. Stress och andra psykosociala faktorer, som låg kontroll, tillsammans med höga krav, ökar risken för att människor lämnar arbetslivet i förtid. Detsamma gäller för dåligt socialt stöd, och då framförallt från människor i chefsposition.

Också fysiska arbetsmiljöfaktorer har betydelse, visar rapporten. Fysiskt påfrestande och ergonomiskt bristfälliga arbetsmiljöer ökar risken för förtida utträde ur arbetskraften. Höga ljud, repetitiva monotona arbetsuppgifter, tunga lyft och obekväma arbetsställning är exempel på faktorer som påverkar.

Att arbeta med människor (så kallade kontaktyrken), exempelvis inom vården, ökar risken att lämna arbetslivet före 65 års ålder. Forskarna skriver att det finns forskning som tyder på att detta också gäller för högutbildade personer, som psykologer och präster. Annars visar forskningen att personer med högre utbildning generellt stannar längre i arbetslivet än lågutbildade.

Det finns könsskillnader när det gäller tidpunkten för utträde ur arbetslivet. Kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än män, och har också högre sjukfrånvaro och större hälsoproblem. Att det främst är kvinnor som arbetar inom vårdyrken, vilka ofta innehåller mycket social kontakt, kan delvis förklara varför kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än män, skriver forskarna. Att kvinnor lägger ner mer tid på det obetalda hemarbetet förstärker troligen också de negativa effekterna av en dålig arbetsmiljö.

De yrken som toppar listan för förtidspensionering är för både män och kvinnor serviceyrken, följt av fabriksarbetare, enligt rapporten. Minst drabbade yrken för män är specialister inom biologi och högre ämbetsmän och för kvinnor vd:ar och verkschefer.

Rapporten visar att också andra faktorer påverkar beslutet att lämna arbetslivet, som konjunkturen, ekonomiska faktorer, pensionssystemets utformning med mera.

Läs hela rapporten.

Mer information:
Jonas Månsson, docent, Linnéuniversitetet, telefon 0708 646150.
Presstaben, Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden