Fler pressmeddelanden

Arbetsgivares kunskaper om genus och arbetsmiljö synas

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Dessutom avslutar fler kvinnor sitt arbetsliv i förtid på grund av ohälsa. Nu vill Arbetsmiljöverket höja arbetsgivarnas kunskap om vad de vinner på en jämställd arbetsmiljö.

Den svenska arbetsmarknaden är bland Västeuropas mest könssegregerade. Av de trettio största yrkena är det bara tre som har en jämn könsfördelning.

Kvinnors ohälsa är utbredd. Kvinnor har dubbelt så många ersatta sjukskrivningsdagar som män. Många kvinnor arbetar dessutom i yrken där både stress och belastningsskador samverkar och resulterar i sjukskrivningar.

I samband med internationella kvinnodagen 8 mars, vecka 10 och 11, kommer våra inspektörer att undersöka arbetsmiljön för kvinnor och män för att försäkra oss om att båda könen har likvärdiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det kommer att ske på 450 arbetsplatser, oavsett bransch.

I ett samtal under en vanlig inspektion kommer inspektörerna att diskutera frågor såsom:

 • Finns det en föreställning om att vissa arbetsuppgifter eller områden lämpar sig bättre för kvinnor respektive män?
 • Vilka förutsättningar får män och kvinnor på arbetsplatsen att kunna jobba med samma saker?
 • Finns det omklädningsrum, skyddskläder och verktyg anpassade för båda könen?

– Syftet är att uppmärksamma arbetsgivarna på vad de kan vinna på ett genusperspektiv och hur det kan tillämpas i arbetsmiljöarbetet, säger Boel Callermo, avdelningschef och ansvarig för Arbetsmiljöverkets fyraåriga regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö.

– Ett genusperspektiv kan handla om att undersöka om kvinnors och mäns förutsättningar för att undvika skador och ohälsa är lika högt prioriterade. Till exempel kan vi hjälpa till att upptäcka om verktyg och skyddskläder skiljer sig åt beroende på arbetstagarens kön.

Arbetsmiljöverket satsar även internt på att öka kunskapen om jämställdhet. Hela myndigheten har nyligen genomgått en genusutbildning. Som en av 18 myndigheter kommer Arbetsmiljöverket under 2014 att undersöka möjligheten att jämställdhetsintegrera verksamheten. En fråga att analysera är om vi i planeringen av våra inspektionsinsatser riktar våra krav på likvärdigt sätt beroende på om arbetstagarna är kvinnor eller män.

Storsatsning på kvinnors arbetsmiljö

Under luppen - genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation (RAP 2013:1), kunskapssammanställning

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Ingrid Gidlund, uppdragssamordnare, 010-730 95 07

Christina Jonsson, projektledare och sakkunnig, 010-730 94 89

Kvinnor har dubbelt så många ersatta sjukskrivningsdagar som män.

Citat

– Ett genusperspektiv kan handla om att undersöka om kvinnors och mäns förutsättningar för att undvika skador och ohälsa är lika högt prioriterade. Till exempel kan vi hjälpa till att upptäcka om verktyg och skyddskläder skiljer sig åt beroende på arbetstagarens kön. —Boel Callermo, avdelningschef och ansvarig för Arbetsmiljöverkets fyraåriga regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö.

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

 • 27 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 20 oktober 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Fler nyheter och pressmeddelanden