Fler pressmeddelanden

Anmälningar av arbetskraft ökar – flest byggarbetare från Polen

Under 2015 befann sig i snitt 7 400 utstationerade arbetstagare i Sverige varje månad, för att arbeta. Totalt anmäldes knappt 43 000 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets register, en ökning med 12 procent jämfört med föregående år.  Främst skickade företag i Polen, Tyskland och Litauen hit arbetskraft.
Byggarbetare med hjälm och varselväst använder skruvdragare
Flest utstationerade arbetade inom byggbranschen. Foto: Arbetsmiljöverket

Majoriteten av de utstationerade fanns inom bygg- och tillverkningsbranschen. De flesta arbetade i något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö.
–  Trenden från föregående år håller i sig, när det gäller vanligast förekommande länder och branscher. Efter två och ett halvt år med registret kan vi se att antalet anmälningar ökar, säger Alexandra Falke, systemansvarig för registret vid Arbetsmiljöverket.
En tredjedel av de som registrerades hade uppdrag som pågick 10-29 dagar.

Flest byggde hus

Cirka 40 procent arbetade inom byggsektorn och den vanligaste angivelsen i den kategorin var ”Byggande av hus” följt av ”Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet”. De arbetstagarna var främst från Polen följt av Litauen. En annan stor grupp – var femte utstationerad – arbetade inom tillverkning. För dem som angett ”Reparation och installation av maskiner och apparater” var arbetstagarna främst från Tyskland följt av Finland och Polen.

Antal utstationerade arbetstagare per land 2015
1.    Polen (9 095)
2.    Tyskland (5 077)
3.    Litauen (4 128)
4.    Indien (2 906)
5.    Lettland (2 420)

Utstationeringsregistret

Arbetsmiljöverket administrerar sedan juli 2013 utstationeringsregistret, ett register dit utländska arbetsgivare anmäler att de skickar arbetstagare som ska arbeta i Sverige. Registreringskravet gäller för utländska arbetsgivare etablerade i ett annat land än Sverige, inom eller utanför EU. Syftet med registret är att ge arbetsmarknadens parter och tillsynsmyndigheter möjlighet att se var i Sverige arbetstagarna befinner sig och att ge insyn i arbetstagarnas arbetsvillkor.

Kontakter på Arbetsmiljöverket
Alexandra Falke, enhetschef, telefon 010-730 90 44
Heidi Wiik, jurist, telefon 010-730 99 30
Presstjänsten, telefon 010-730 91 55

Cirka 40 procent arbetade inom byggsektorn och var främst från Polen följt av Litauen.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning