Fler pressmeddelanden

Anmälda arbetsskador ökar

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2015 visar på en uppgång av både arbetsolyckor och arbetssjukdomar totalt sett. För andra året i rad har också den största ökningen av arbetssjukdomar skett till följd av organisatoriska och sociala problem på landets arbetsplatser.

Människor på väg till arbetet på morgonen.
Anmälda arbetsskador ökade under 2015. Foto: Arbetsmiljöverket

Rapporten omfattar anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – som inträffat år 2015 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan och redovisas bland annat uppdelat på kön, ålder och näringsgren.

Arbetssjukdomar drabbar flest kvinnor

Arbetssjukdomar ökar för sjätte året i rad och är vanligare bland kvinnor än bland män. Ökningen är på 2,6 procent. Bland män är den största orsaken belastningsfaktorer, medan det är organisatoriska och sociala faktorer för kvinnor. Sedan 2011 har arbetssjukdomar på grund av sociala och organisatoriska orsaker ökat 83 procent bland kvinnor och 60 procent bland män.

– Kvinnors arbetssjukdomar fortsätter att öka och för andra året i rad är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken. Det är en oroande trend som arbetsgivarna inte lyckats bryta, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid enheten för statistik och analys.

För kvinnor i branscher inom offentlig förvaltning, vård och omsorg, samt utbildning är siffrorna högst för arbetssjukdomar till följd av organisatoriska och sociala faktorer. Även bland män är de organisatoriska och sociala faktorerna störst i dessa branscher.

Arbetsolyckor vanligast bland män

Sedan 2014 har arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökat med 6 procent. Bland kvinnor är fallolyckor vanligast, till exempel halkning eller snedtramp. För män är den vanligaste olycksorsaken bland annat att tappa eller slinta med maskin eller verktyg. Unga män 16 – 24 år har den högsta olycksfallsfrekvensen under 2015. Högsta frekvensen för kvinnor var i åldersgruppen 55 – 59 år. Arbetsolyckor med dödlig utgång går ned under 2015 till 44, jämfört med 53 under 2014.

– Siffran för dödsolyckor i arbetet är den lägsta någonsin, men det är fortfarande en alltför hög siffra. Ingen ska behöva sätta livet till i arbetet, säger Ann Ponton Klevestedt.

De yrkesgrupper som under 2015 anmälde flest arbetsolyckor per 1 000 förvärvsarbetande var för kvinnor brevbärare och brevsorterare, samt för män byggnadsträarbetare och inredningssnickare. Vanligaste kroppsdel att skada var hand eller finger, följt av höft, ben, fot och rygg. Arbetsolyckor till och från jobbet har ökat med ungefär 9 procent sedan 2014.

År 2015 anmäldes cirka 119 300 arbetsskador

 • 33 200 arbetsolyckor med sjukfrånvaro (kvinnor 14 000, män 19 200)
 • 62 000 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (kvinnor 34 000, män 28 000)
 • 10 500 olyckor på väg till eller från arbetet (kvinnor 7 000, män 3 500)
 • 12 400 arbetssjukdomar (kvinnor 7 600, män 4 800)
 • 44 arbetsolyckor med dödlig utgång

Arbetsskador 2015, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2015 - län och kommun, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakter på Arbetsmiljöverket
Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys, telefon 010-730 91 83
Dennis Webstedt, utredare vid enheten för statistik och analys, telefon 010-730 93 14
Presstjänsten, telefon 010-730 9155

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden