Fler pressmeddelanden

Äldreomsorgen står inför arbetsmiljöutmaningar

Inom äldreomsorgen, hemtjänst och särskilda boenden för äldre, finns ungefär 272 700 personer sysselsatta av dessa är nästan 234 500 kvinnor. Hög sjukfrånvaro, arbetssjukdomar, belastningsskador, hot och våld samt besparingar är en del av vardagen för de som arbetar inom äldreomsorgen. Under tre år har Arbetsmiljöverket inspekterat nära 200 arbetsgivare inom äldreomsorgen och sett stora brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Kvinna som arbetar i äldreomsorgen sätter på sko på äldre kvinna

På måndag, den 2 mars, sammanfattar Arbetsmiljöverket sina resultat och erfarenheter från inspektionsinsatsen och de utmaningar framtidens äldreomsorg står inför.

Du som är journalist är välkommen att på plats ta del av inspektionsinsatsens slutrapport Äldreomsorgen 2017-2019.

Medverkande

Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Peter Burman, regionchef syd, Arbetsmiljöverket.

Britt-Marie Henriksson, projektledare för inspektionsinsatsen Arbetsmiljöverket.

Tid och plats

Tid: måndag 2 mars, klockan 08:30 – 9:30, därefter finns möjlighet till enskilda intervjuer.

Adress: 7A Centralen, Vasagatan 7, plan 3, Stockholm.

Frukost: frukostmacka, kaffe/te/juice serveras från klockan 08:00.

Anmäl dig till: Marianne.svensson@av.se senast den 28 februari (ange gärna vilken redaktion du arbetar på). Antalet platser är begränsade.

Varmt välkommen!

För mer information:

Sonya Aho, pressekreterare, Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 98 04, e-post sonya.aho@av.se

Presstjänsten vid Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 91 55, e-post presstjansten@av.se

Bifogade filer

 • Kvinna som arbetar i äldreomsorgen sätter på sko på äldre kvinna

Relaterade pressmeddelanden

Tillåtet att använda skyddsmask 90 vid pandemi Covid-19

 • 18 mars 2020
 • Vård, omsorg
 • ...

Personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning får användas för att skydda personal mot smittrisker vid pandemi Covid-19. Arbetsmiljöverket har idag, 18 mars, beslutat om föreskrifter som gäller särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning, efter nya rekommendationer från EU-kommiss...

Varannan utstationerad i Sverige är byggnadsarbetare

 • 15 mars 2020
 • Bygg, anläggning
 • ...

Nära varannan registrerad utländsk arbetstagare arbetade förra året inom byggsektorn. Under 2019 anmäldes 41 504 personer* till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. År 2018 var motsvarande siffra 41 338 personer*. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsrapport om utstationering för 2019.

Kontroll av arbetsmiljön i alla kommuner och regioner

 • 10 mars 2020
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket ska inspektera hur landets samtliga kommuner och regioner jobbar för en god arbetsmiljö. Syftet är att få den högsta ledningen att ta ansvar för arbetsmiljön inom all verksamhet, så att personalen håller ett helt arbetsliv.

God arbetsmiljö - avgörande för att behålla personal i äldreomsorgen

 • 2 mars 2020
 • Vård, omsorg
 • ...

Hög arbetsbörda och sjukfrånvaro. Bristande rutiner för förankring, delaktighet, riskbedömning, tidsbrist, vakanser, hot, våld och omorganisationer. Det är vanliga inslag i personalens vardag inom äldreomsorgen. En ny inspektionsrapport visar på allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet. Nära ni...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg