Fler pressmeddelanden

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.
Smutsig bygghandske håller verktyg
Arbetsmiljöverkets undersökningar innehåller svar från arbetsgivare, bland andra från byggbranschen, om uppfattningar som rör omfattningen av fusk mot regelverken. Foto: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har intervjuat 3 200 arbetsgivare inom offentlig och privat sektor runtom i landet. De branscher som deltagit är bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamheter inom lant- och skogsbruk. Frågorna handlar om vad arbetsgivarna har för uppfattning om attityder och beteenden inom deras egen bransch vad det gäller att konkurrera genom att bryta mot regelverk på arbetsmarknaden.

– Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka, säger Kicki Höök som leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket.

Bygg- och transportbranschen sticker ut

Det finns många resultat att läsa om i undersökningarna. Bland annat visar arbetsgivarundersökningen att 1 av 4 arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken. Detta är i jämförelse med att en av fem arbetsgivare överlag ger det svaret.

Andra resultat handlar om att 4 av 10 arbetsgivare bedömer att upptäcktsrisken är låg vid fusk. Det handlar då om att betala svarta löner, bryta mot regler om arbetsmiljö, låta arbetstagare arbeta för mycket övertid samt ha arbetstagare utan giltigt svenskt arbetstillstånd.

– Undersökningarna visar att ökad kontroll behöver gå hand i hand med information om konsekvenserna för individen, företaget och hela samhället att inte följa regler, säger Kicki Höök.

Förstärkt tillsyn – en del av arbetet mot osund konkurrens

Undersökningarna är en del av ett större arbete för att motverka osund konkurrens. Arbetsmiljöverket har sedan en tid utökat samarbetet med andra myndigheter. Myndigheternas olika regler, kunskap och metoder gör det möjligt att från olika håll komma åt företag som bryter mot regelverken i olika branscher. Polisen, Skattemyndigheten, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Ekobrottsmyndigheten är några av de samverkande myndigheterna. Under en vecka i maj gick flera myndigheter samman för oanmälda kontroller av byggarbetsplatser i flera städer.

– Människor ska inte utnyttjas och skadas. Det får inte vara så att företag som följer reglerna ska konkurreras ut av oseriösa aktörer som vinner kontrakt med dålig arbetsmiljö, avslutar Kicki Höök.

Svaren per bransch, geografiskt och på företagsstorlek

Undersökningarna gjordes november 2016–april 2017. De baseras på intervjuer och enkäter.

Alla undersökningar:

 • arbetsgivare i Sverige (nedbruten geografiskt och på företagsstorlek)
 • arbetstagare och skyddsombud i Sverige
 • utstationerande företag (utländska arbetsgivare)
 • utländska arbetstagare
 • metoder som användes i undersökningarna (teknisk rapport)

Delrapporter för arbetsgivare i olika branscher:

 • hotell- och restaurangbranschen
 • byggbranschen
 • transportbranschen
 •  ”gröna näringen” 
   

Arbetsmiljöverkets filmer om osund konkurrens i arbetslivet

”Vi ska leta upp de arbetsplatser som inte följer regelverket”

”Ett liv kan du inte ersätta i pengar”

”Upplev farorna på ett bygge – följ med Johnnie och Mattias i VR, Virtual Reality”

”Förr eller senare kommer det att ske en olycka”

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Kicki Höök, leder arbetet mot osund konkurrens, telefon: 010-730 9595
Presstjänsten, telefon: 010-730 9155

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

1 av 4 arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken.

Citat

Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka. —Kicki Höök, leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket

Relaterade pressmeddelanden

En säker arbetsmiljö kräver marginaler att göra fel

 • 24 februari 2020
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Dödsolyckor i arbetet är vanligast i samband med trafikolyckor, fall från höjd, arbete med fordon och arbetsmaskiner eller då någon klämmer sig eller träffas av föremål. Det visar Arbetsmiljöverkets analys av de arbetsolyckor med dödlig utgång som inträffade 2018 och första halvåret 2019.

Äldreomsorgen står inför arbetsmiljöutmaningar

 • 21 februari 2020
 • Vård, omsorg
 • ...

Inom äldreomsorgen, hemtjänst och särskilda boenden för äldre, finns ungefär 272 700 personer sysselsatta av dessa är nästan 234 500 kvinnor. Hög sjukfrånvaro, arbetssjukdomar, belastningsskador, hot och våld samt besparingar är en del av vardagen för de som arbetar inom äldreomsorgen. Under t...

Räddningstjänstens arbetsmiljö ska inspekteras

 • 19 februari 2020
 • Pressmeddelande
 • ...

Det närmaste halvåret ska Arbetsmiljöverket genomföra omkring 35 inspektioner av arbetsmiljön inom räddningstjänsten. Syftet är att kontrollera att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett bra sätt och samtidigt aktualisera arbetsmiljöfrågorna inom räddningstjänsten.

Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft i flera branscher

 • 12 februari 2020
 • Bygg, anläggning
 • ...

Åtta myndigheter har genomfört en ny insats mot brott i arbetslivet på drygt 150 företag inom bygg, skönhet, restaurang och bilvård. På flera arbetsplatser upptäcktes farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och andra misstänkta regelöverträdelser.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning