Fler pressmeddelanden

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.
Smutsig bygghandske håller verktyg
Arbetsmiljöverkets undersökningar innehåller svar från arbetsgivare, bland andra från byggbranschen, om uppfattningar som rör omfattningen av fusk mot regelverken. Foto: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har intervjuat 3 200 arbetsgivare inom offentlig och privat sektor runtom i landet. De branscher som deltagit är bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamheter inom lant- och skogsbruk. Frågorna handlar om vad arbetsgivarna har för uppfattning om attityder och beteenden inom deras egen bransch vad det gäller att konkurrera genom att bryta mot regelverk på arbetsmarknaden.

– Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka, säger Kicki Höök som leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket.

Bygg- och transportbranschen sticker ut

Det finns många resultat att läsa om i undersökningarna. Bland annat visar arbetsgivarundersökningen att 1 av 4 arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken. Detta är i jämförelse med att en av fem arbetsgivare överlag ger det svaret.

Andra resultat handlar om att 4 av 10 arbetsgivare bedömer att upptäcktsrisken är låg vid fusk. Det handlar då om att betala svarta löner, bryta mot regler om arbetsmiljö, låta arbetstagare arbeta för mycket övertid samt ha arbetstagare utan giltigt svenskt arbetstillstånd.

– Undersökningarna visar att ökad kontroll behöver gå hand i hand med information om konsekvenserna för individen, företaget och hela samhället att inte följa regler, säger Kicki Höök.

Förstärkt tillsyn – en del av arbetet mot osund konkurrens

Undersökningarna är en del av ett större arbete för att motverka osund konkurrens. Arbetsmiljöverket har sedan en tid utökat samarbetet med andra myndigheter. Myndigheternas olika regler, kunskap och metoder gör det möjligt att från olika håll komma åt företag som bryter mot regelverken i olika branscher. Polisen, Skattemyndigheten, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Ekobrottsmyndigheten är några av de samverkande myndigheterna. Under en vecka i maj gick flera myndigheter samman för oanmälda kontroller av byggarbetsplatser i flera städer.

– Människor ska inte utnyttjas och skadas. Det får inte vara så att företag som följer reglerna ska konkurreras ut av oseriösa aktörer som vinner kontrakt med dålig arbetsmiljö, avslutar Kicki Höök.

Svaren per bransch, geografiskt och på företagsstorlek

Undersökningarna gjordes november 2016–april 2017. De baseras på intervjuer och enkäter.

Alla undersökningar:

 • arbetsgivare i Sverige (nedbruten geografiskt och på företagsstorlek)
 • arbetstagare och skyddsombud i Sverige
 • utstationerande företag (utländska arbetsgivare)
 • utländska arbetstagare
 • metoder som användes i undersökningarna (teknisk rapport)

Delrapporter för arbetsgivare i olika branscher:

 • hotell- och restaurangbranschen
 • byggbranschen
 • transportbranschen
 •  ”gröna näringen” 
   

Arbetsmiljöverkets filmer om osund konkurrens i arbetslivet

”Vi ska leta upp de arbetsplatser som inte följer regelverket”

”Ett liv kan du inte ersätta i pengar”

”Upplev farorna på ett bygge – följ med Johnnie och Mattias i VR, Virtual Reality”

”Förr eller senare kommer det att ske en olycka”

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Kicki Höök, leder arbetet mot osund konkurrens, telefon: 010-730 9595
Presstjänsten, telefon: 010-730 9155

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

1 av 4 arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken.

Citat

Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka. —Kicki Höök, leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning