Fler pressmeddelanden

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.
Smutsig bygghandske håller verktyg
Arbetsmiljöverkets undersökningar innehåller svar från arbetsgivare, bland andra från byggbranschen, om uppfattningar som rör omfattningen av fusk mot regelverken. Foto: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har intervjuat 3 200 arbetsgivare inom offentlig och privat sektor runtom i landet. De branscher som deltagit är bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamheter inom lant- och skogsbruk. Frågorna handlar om vad arbetsgivarna har för uppfattning om attityder och beteenden inom deras egen bransch vad det gäller att konkurrera genom att bryta mot regelverk på arbetsmarknaden.

– Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka, säger Kicki Höök som leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket.

Bygg- och transportbranschen sticker ut

Det finns många resultat att läsa om i undersökningarna. Bland annat visar arbetsgivarundersökningen att 1 av 4 arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken. Detta är i jämförelse med att en av fem arbetsgivare överlag ger det svaret.

Andra resultat handlar om att 4 av 10 arbetsgivare bedömer att upptäcktsrisken är låg vid fusk. Det handlar då om att betala svarta löner, bryta mot regler om arbetsmiljö, låta arbetstagare arbeta för mycket övertid samt ha arbetstagare utan giltigt svenskt arbetstillstånd.

– Undersökningarna visar att ökad kontroll behöver gå hand i hand med information om konsekvenserna för individen, företaget och hela samhället att inte följa regler, säger Kicki Höök.

Förstärkt tillsyn – en del av arbetet mot osund konkurrens

Undersökningarna är en del av ett större arbete för att motverka osund konkurrens. Arbetsmiljöverket har sedan en tid utökat samarbetet med andra myndigheter. Myndigheternas olika regler, kunskap och metoder gör det möjligt att från olika håll komma åt företag som bryter mot regelverken i olika branscher. Polisen, Skattemyndigheten, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Ekobrottsmyndigheten är några av de samverkande myndigheterna. Under en vecka i maj gick flera myndigheter samman för oanmälda kontroller av byggarbetsplatser i flera städer.

– Människor ska inte utnyttjas och skadas. Det får inte vara så att företag som följer reglerna ska konkurreras ut av oseriösa aktörer som vinner kontrakt med dålig arbetsmiljö, avslutar Kicki Höök.

Svaren per bransch, geografiskt och på företagsstorlek

Undersökningarna gjordes november 2016–april 2017. De baseras på intervjuer och enkäter.

Alla undersökningar:

 • arbetsgivare i Sverige (nedbruten geografiskt och på företagsstorlek)
 • arbetstagare och skyddsombud i Sverige
 • utstationerande företag (utländska arbetsgivare)
 • utländska arbetstagare
 • metoder som användes i undersökningarna (teknisk rapport)

Delrapporter för arbetsgivare i olika branscher:

 • hotell- och restaurangbranschen
 • byggbranschen
 • transportbranschen
 •  ”gröna näringen” 
   

Arbetsmiljöverkets filmer om osund konkurrens i arbetslivet

”Vi ska leta upp de arbetsplatser som inte följer regelverket”

”Ett liv kan du inte ersätta i pengar”

”Upplev farorna på ett bygge – följ med Johnnie och Mattias i VR, Virtual Reality”

”Förr eller senare kommer det att ske en olycka”

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Kicki Höök, leder arbetet mot osund konkurrens, telefon: 010-730 9595
Presstjänsten, telefon: 010-730 9155

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

1 av 4 arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken.

Citat

Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka. —Kicki Höök, leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket

Bifogade filer

 • placeholder image

Relaterade pressmeddelanden

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

 • 24 oktober 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser. 

Tydliga skillnader i arbetsmiljö mellan tidsbegränsat och fast anställda

 • 2 oktober 2018
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Tre av fyra på arbetsmarknaden är i stort sett nöjda med sitt arbete. Men fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

 • 14 september 2018
 • Vård, omsorg
 • Jord, skog
 • ...

– Vi vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet, menar forskarna Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt. De har på Arbetsmiljöverkets uppdrag, skrivit rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva...

Arbetsgivare följer inte upp chefers höga arbetsbelastning

 • 5 september 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning