Wynagrodzenie pracowników delegowanych

Według dyrektywy o pracownikach delegowanych pracownicy delegowani mają mieć zagwarantowaną płacę minimalną obowiązującą w kraju przyjmującym. W Szwecji nie istnieją jednakże przepisy ustalające wysokość płacy minimalnej, dlatego nie ma określonego jakiegoś szczególnego poziomu płac, który automatycznie dotyczyłby również pracowników delegowanych do Szwecji. Poziom płacy minimalnej może być jednak określony w układach zbiorowych, które zostały zawarte między organizacjami pracodawców i pracowników. Treść tych umów różni się jednak zależnie od branży i nie zawsze określa stawki płacy minimalnej.

Jeśli Ty jako pracodawca podpiszesz układ zbiorowy ze szwedzką organizacją pracowniczą lub zostaniesz członkiem szwedzkiej organizacji pracodawców, będziesz objęty szwedzkim układem  zbiorowym. Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy kilka takich układów zbiorowych.

Są tam również dane kontaktowe do związków zawodowych.

Skontaktuj się ze związkiem zawodowym w swojej branży, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące umów zbiorowych i jakie płace minimalne obowiązują w danej branży

Prawo związków zawodowych do podjęcia wystąpień zbiorowych

Szwedzkie organizacje związkowe mają prawo do podjęcia wystąpień zbiorowych w celu skłonienia pracodawcy delegującego pracowników do podpisania układu zbiorowego. Związki mogą je rówież podjąć nawet jeśli pracodawca delegujący oferuje warunki odpowiadające warunkom minimalnym określonym w centralnym układzie zbiorowym. Żądania organizacji związkowych są jednak ograniczone do płacy minimalnej oraz innych minimalnych wymogów w zakresie tzw. „twardego rdzenia”, (patrz § 5 przepisów o pracownikach delegowanych) oraz do kwestii zawartych w centralnym układzie zbiorowym.

Jeśli organizacja związkowa tego zażąda, pracodawca delegujący musi wyznaczyć przedstawiciela, który będzie uprawniony do prowadzenia w jego imieniu negocjacji warunków i do zawarcia układu zbiorowego.

Was the information on this page useful?

Last updated 2019-06-05