Urlopy rodzicielskie dla pracowników delegowanych

Prawo do urlopu rodzicielskiego dotyczy również pracowników delegowanych

Szwedzkie przepisy o urlopach rodzicielskich dotyczą również pracowników delegowanych. Pracownik ma na przykład prawo do urlopu w związku z narodzinami dziecka i nie może przez to być narażony na niekorzystne traktowanie. Kobiety w ciąży, lub te, które niedawno urodziły dziecko również są objęte specjalnymi działaniami ochronnymi.

Mamy mają prawo do wolnego od pracy

Pracownice delgowane mają prawo do okresu wolnego od pracy w związku z urodzeniem dziecka. Prawo do wolnego od pracy dotyczy siedmiu tygodni przed obliczonym terminem porodu i siedmiu tygodni po rozwiązaniu.

Nierówne traktowanie jest zabronione

Pracodawcy nie wolno nierówno traktować swoich pracowników. Zakaz nierówniego traktowania  dotyczy kilku sutuacji, na przykład gdy:

  • ustala się warunki pracy i płacy,
  • prowadzi się i rozdziela pracę,
  • personel ma otrzymać  awans,  
  • jest aktualne wypowiedzenie lub zwolnienie kogoś.

Zakaz nie obowiązuje, jeśli różne warunki lub różne traktowanie są następstwem urlopu rodzicielskiego.

Jeśli pracownik otrzymuje wypowiedzenie lub zostaje zwolniony jedynie z powodów związanych z urlopem rodzicielskim, takie wypowiedzenie bądź zwolnienie może zostać unieważnione. Żądanie unieważnienia wypowiedzenia składa się na wniosek pracownika w związku zawodowym. Skontaktuj się ze związkiem zawodowym, aby uzyskać więcej informacji.

Zmiana stanowiska pracy po urodzeniu dziecka

Pracownica, która niedawno urodziła dziecko lub karmi piersią ma prawo do przesunięcia jej na inne stanowisko pracy bez utraty swoich przywilejów związanych z zatrudnieniem. Powodem przesunięcia na inne stanowisko może być niemożność wykonywania przez pracownicę swojej  dotychczasowej pracy, jak na przykład prace z substancjami niebezpiecznymi lub pracę cieżką fizycznie. Prawo to ma zastosowanie jedynie, jeśli pracodawca może pracownicy zorganizować inne zajęcie. Jeśli nie ma takiej możliwości, pracownica ma prawo do wolnego od pracy w tak długim czasie, jaki jest konieczny do ochrony jej zdrowia.

Jeśli pracownica chce skorzystać ze swojego prawa do przesunięcia na inne stanowisko pracy, musi zgłosić to pracodawcy.

Pracodawca może zapłacić odszkdowanie

Pracodawca naruszający powyższe przepisy może być zobowiązany do zapłaty pracownicy odszkodowania.

Was the information on this page useful?

Last updated 2019-06-05