Urlop dla pracowników delegowanych

Pracownik ma, według przepisów o urlopach, prawo do płatnego urlopu. Jednakże przy pewnych  pracach montażowych lub instalacyjnych przepisy o urlopach obowiązują  jedynie, jeżeli oddelegowanie przekracza okres ośmiu dni.

 Istnieje możliwość umownej zmiany prawa do urlopu, o ile pracownik pracuje w Szwecji nie dłużej niż trzy miesiące. Pracownik ma w tym przypadku zamiast tego prawo do ekwiwalentu urlopowego.

Jeśli pracownik zakończył pracę u swojego pracodawcy i nie otrzymał zarobionego wynagrodzenia urlopowego, ma on prawo do dodatkowej wypłaty ekwiwalentu urlopowego.

Tutaj możesz przeczytać więcej o przepisach urlopowych (in english)

Pracownik, który nie ma prawa do urlopu zgodnie z prawem, może zwrócić się do szwedzkiego sądu. Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze związkiem zawodowym w swojej branży.

Was the information on this page useful?

Last updated 2019-06-05