Podatki i świadczenia społeczne przysługujące pracownikom delegowanym

Instytucją zajmującą się w Szwecji podatkami jest Skatteverket [Urząd Skarbowy]. Instytucją zajmującą się ubezpieczeniami społecznymi jest Försäkringskassan (swedski ZUS ).

Podatek

Jest kilka czynników decydujących o tym, czy pracownik ma płacić podatek dochodowy w Szwecji, czy w swoim kraju ojczystym, a to między innymi, jak długo dana osoba przebywa w Szwecji, jak sformułowana jest umowa między krajem pochodzenia pracownika a Szwecją. Zwykle pracownik płaci podatek dochodowy w kraju, w którym pracuje, istnieją jednakże wyjątki ze względu na umowy dwustronne zawarte między Szwecją a innymi krajami, lub ze względu na szczególne porozumienia UE.


Jeśli pracownik przebywa w Szwecji w okresie krótszym niż sześć miesięcy, powinien płacić podatek według ustawy o specjalnym podatku dla osób osiedlonych za granicą, tak zwany SINK. Jest to stały podatek państwowy w wysokości 20% dochodu, co oznacza, że pracodawca odciąga ten podatek z wynagrodzenia. Pracownik nie musi wtedy składać deklaracji podatkowej dla dochodu osiągniętego w Szwecji. Pamiętaj, że częstsze wizyty w Szwecji mogą oznaczać powstanie obowiązku podatkowego według reguł obowiązujących osoby mieszkające w Szwecji.

Według przepisów dotyczących podatku SINK pracownik może uniknąć obowiązku podatkowego w Szwecji, jeśli pracuje w Szwecji krócej niż 183 dni w okresie dwunastomiesięcznym.

Więcej informacji o obowiązku podatkowym oraz odpowiednie formularze znajdziesz na stronie www.skatteverket.se. Informacja jest dostępna w kilku językach.

Świadczenia społeczne

Główną obowiązującą zasadą jest ta, że pracownicy delegowani są objęci systemem świadczeń społecznych swojego kraju pochodzenia. Pracownik nie jest w związku z tym objęty szwedzkim systemem zabezpieczeń społecznych. Przepisy są sformułowane w taki sposób, aby pracownik nie mógł być ubezpieczony w kilku krajach jednocześnie.

Försäkringskassan w kraju pochodzenia pracownika udziela informacji, co należy zrobić, jeśli ten zachoruje w czasie pracy na terenie Szwecji, lub jeśli potrzebuje opieki lekarskiej czy szpitalnej itp.

Informacja o Försäkringskassan  w Szwecji

Was the information on this page useful?

Last updated 2019-06-05