Dyskryminacja

W Szwecji zabroniona jest dyskryminacja kogokolwiek. Oznacza to, że nie wolno nikogo gorzej traktować ze względu na

  • płeć,
  • tożsamość transpłciową lub jej wyrażanie,
  • przynależność etniczną,
  • religię lub inne pojęcie wiary,
  • niepełnosprawnosć,
  • orientację seksualną lub,
  • wiek.

Nie wolno nikogo nękać ani molestować seksualnie. Nękanie jest zachowaniem naruszającym czyjąć godność oraz ma związek z wymienionymi powyżej przyczynami dyskryminacji. Molestowanie seksualne to zachowanie natury seksualnej naruszające czyjąś godność.

Nękanie /molestowanie należy zbadać i jemu zaradzić

Jeśli pracownik uważa, że jest przedmiotem nękania lub molestowania seksualnego w miejscu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zbadania takiego zdarzenia. Pracodawca musi również podjąć środki zaradcze, aby nękanie bądź molestowanie nie powtórzyło się w przyszłości

Pracownik nie może być karany przez pracodawcę

Ten, kto zgłosił przypadek dyskryminacji lub zwrócił uwagę, że pracodawca łamie prawo (na przykład przez niezapobieganie nękaniu), jest chroniony prawem przed ukaraniem go przez pracodawcę.

Formą ukarania może być na przykład nieprzedłużenie umowy o pracę, czy to, że dana osoba dostanie mniejszą podwyżkę, lub, że przydzieli się jej zbyt dużo bądź zbyt mało obowiązków. Pracodawcy nie wolno również karać swoich pracowników delegowanych za to, że zwracają uwagę na uchybienia w swoich warunkach pracy czy zatrudnienia.
Pracownik, który odczuwa, że jest dyskryminowany lub karany, może zwrócić się do Diskrimineringsombudsmannen [Rzecznika ds.Dyskryminacji].

Więcej informacji znajdziesz na jego stronie internetowej 

Poniżej możesz przeczytać więcej na temat przepisów o dyskryminacji

Was the information on this page useful?

Last updated 2019-06-05