Pozwolenie na pobyt i pozwolenie na pracę

Jeżeli jesteś obywatelem kraju członkowskiego UE lub EOG, bądź obywatelem Szwajcarii, nie potrzebujesz pozwolenia na pobyt ani pozwolenia na pracę.
Musisz tylko zgłosić w Urzędzie ds. Migracji, że przebywasz w kraju przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
Jeżeli pochodzisz z kraju nienależącego do EU lub EOG i chcesz pracować w Szwecji przez okres dłuższy niż trzy miesiące, musisz posiadać zarówno pozwolenie na pracę, jak i pozwolenie na pobyt. W większości przypadków, aby móc przebywać w Szwecji potrzebujesz również wizy.

Istnieją jednak odstępstwa, o których możesz przeczytać poniżej na tej stronie.

Urząd ds. Migracji odpowiada za wydawanie pozwoleń

Jeżeli musisz się ubiegać o pozwolenie, musisz to zrobić przed wjazdem do Szwecji. Wniosek o pozwolenie na pracę i pozwolenie na pobyt możesz złożyć za pośrednictwem strony internetowej Urzędu ds. Migracji, www.migrationsverket.se, albo złożyć w szwedzkiej ambasadzie lub konsulacie w kraju Twojego zamieszkania.
Jeżeli do wjazdu do Szwecji potrzebna Ci jest również wiza, musisz złożyć wniosek o pozwolenie na pracę w szwedzkiej ambasadzie lub konsulacie.

Nie wszyscy muszą posiadać pozwolenie na pracę

Oprócz obywateli krajów UE i EOG istnieje więcej grup, które nie muszą posiadać pozwolenia na pracę, aby móc pracować w Szwecji.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat odstępstw, możesz odwiedzić stronę internetową Urzędu ds. Migracji.

Co jest wymagane, aby uzyskać pozwolenie na pracę w Szwecji?

Aby uzyskać pozwolenie na pracę wymagane jest

  1. posiadanie ważnego paszportu,
  2. utrzymywanie się z wykonywanej pracy,
  3. otrzymywanie płacy w wysokości przynajmniej 13 000 koron na miesiąc (patrz jednakże punkt 5),
  4. ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników zamieszczone w Szwecji i UE przez Twojego pracodawcę przynajmniej przez dziesięć dni (w przypadku nowego naboru),
  5. aby Twój pracodawca zapewniał Ci warunki zatrudnienia, które są na poziomie odpowiadającym szwedzkim układom zbiorowym pracy lub zwyczajom panującym w danym zawodzie czy branży (patrz poniżej),
  6. aby Twój pracodawca zapewnił możliwość wyrażenia opinii odnośnie Twoich warunków zatrudnienia organizacjom związkowym z Twojej branży.

Ile wynosi okres ważności pozwoleń?

Jeżeli otrzymałeś zatrudnienie na czas określony w Szwecji, Twoje pozwolenie na pobyt i pracę zachowuje ważność przez okres Twojego zatrudnienia, jednak jednorazowo maksymalnie przez okres dwóch lat. Po czterech latach możliwe jest uzyskanie stałego pozwolenia na pobyt.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-06