Zgłoś oddelegowanie

Pracodawcy zagraniczni są zobowiązani do zgłoszenia oddelegowania oraz zgłoszenia danych osoby kontaktowej do rejestru w Szwecji. Rejestr taki jest przez nas prowadzony w Arbetmiljöverket.

Informacja o pracownikach delegowanych

Kiedy należy dokonać zgłoszenia danych?

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej, kiedy pracownik delegowany zaczyna pracę na terenie Szwecji. Jeśli oddelegowanie nie będzie trwało dłużej niż 5 dni, nie ma potrzeby jego zgłaszania.

W razie przedłużenia tego okresu zgłoszenia należy dokonać najpóźniej szóstego dnia.

Jakie dane należy zarejestrować?

Dane, które należy zarejestrować to:

  • Nazwę, adres i adres siedziby pracodawcy
  • Dane kontaktowe do upoważnionego przedstawiciela firmy pracodawcy (mogą być w kraju pochodzenia).
  • Jaki rodzaj usług będzie świadczony w Szwecji.
  • Planowany okres.
  • Miejsce wykonywania usługi.
  • Nazwiska i daty urodzenia/numery osobowe pracowników delegowanych do danej pracy.
  • Dane do wyznaczonej osoby kontaktowej: numer osobowy/data urodzenia, adres i numer telefonu w Szwecji, i adres mailowy.

Zgłoś/Zarejestruj osobę do kontaktów w Szwecji

Kiedy zgłasza się do rejestru osobę do kontaktów, otrzymuje ona uprawnienia do przyjmowania w imieniu zagranicznego pracodawcy powiadomienia. Osoba do kontaktów powinna również móc okazać dokumenty, z których wynika, że wymogi przepisów ustawy o pracownikach delegowanych są spełnione. Może to na przykład być umowa o pracę, która wykazuje, że pracownicy mają warunki zatrudnienia odpowiadające wymogom ustawy, wymagana dokumentacja BHP oraz godzinowe karty pracy.

Dokonaj zgłoszenia na czas i uniknij grzywny

Jeśli pracodawca nie zgłosi pracowników do rejestru delegowanych wraz z danymi osoby do kontaktów, Arbetmiljöverket obciąży go grzywną w wysokości 20 000 SEK.
Możemy również pracodawcy nakazać zlikwidowanie uchybień w przypadku, gdy:

  • Pracodawca nie zmieni danych w rejestrze po zaistnieniu zmian w działalności.
  • Osoba do kontaktów nie wypełnia swoich zobowiazań według przepisów o rejestracji.
  • Pracodawca dokonał nieprawdziwego lub błędnego zgłoszenia do rejestru.

Nakaz może być połączony z grzywną. Jeśli pracodawca nie zlikwiduje uchybień, można zasądzić o zapłacie grzywny.

Przepisy dotyczące rejestru

Przepisy dotyczące rejestru delegowanych znajdują się w ustawie (1999:678) o delegowaniu pracowników oraz w rozporządzeniu (2017:319) o obowiązku zgłoszenia przez pracodawcę oddelegowania pracownika.

Delegowanie pracowników, ustawa, strona internetowa Sveriges riksdag, otwiera się w nowym oknie  (in swedish)

Was the information on this page useful?

Last updated 2019-06-19