Szukaj oddelegowania

Szukaj trwającego oddelegowania

Baza danych zawiera informacje zgłoszone przez firmy oddelegowujące do Arbetmiljöverket. Arbetsmiljöverket nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość tych danych.
Nieodpowiednie treści zgłoś do:

arbetsmiljoverket@av.se


Nazwa pracodawcy

Miejsce/okręg/miasto, gdzie ma być wykonywane oddelegowanie
Gmina

Zakres działalności

Resultat per sida: