Oddelegowanie do pracy – zagraniczna siła robocza w Szwecji

Rejestr delegowanych

Czy Twoja firma świadczy usługi zagraniczne w Szwecji? Zagraniczni pracodawcy są zobowiązani do zgłoszenia do specjalnego rejestru faktu delegowania pracowników oraz do zarejestrowania w nim osoby do kontaktów zawsze, kiedy wysyłają pracowników tutaj do pracy.

Witamy na stronie Arbetsmiljöverket [Urzędu ds. BHP] dotyczącej pracowników delegowanych. Znajdują się tutaj informacje dla pracodawców delegujących swoich pracowników do Szwecji oraz dla pracowników delegowanych do Szwecji.

Będąc pracodawcą delegującym swoich pracowników do pracy w Szwecji musisz przestrzegać szwedzkich przepisów dotyczących środowiska pracy, okresu pracy, urlopów, urlopów rodzicielskich i dotyczących zapobieganiu dyskryminacji. W menu po lewej stronie umieściliśmy listę różnych ważnych zagadnień, które należy znać.

Będąc pracownikiem delegowanym jesteś chroniony przez szwedzkie przepisy w zakresie środowiska pracy, okresu pracy, urlopów, urlopów rodzicielskich i zapobiegania dyskryminacji. Dotyczy to zarówno pracowników pochodzących z krajów Unii Europejskiej, jak i z krajów spoza UE. W menu po lewej stronie umieściliśmy listę różnych ważnych zagadnień, które należy znać.

Dlaczego istnieją przepisy dotyczące pracowników delegowanych?

Przepisy dotyczące pracowników delegowanych mają wzmocnić prawa tych osób oraz ułatwić osobom z innych krajów pracę  za granicą, a przedsiębiorstwom umożliwić łatwiejsze świadczenie usług poza granicami swoich krajów. Przepisy te mają również zwalczać dumping socjalny. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie będą mogły wykorzystywać różnic w warunkach pracy i zatrudnienia, żeby przez to czerpać korzyści z nieuczciwej konkurencji.

Co oznacza oddelegowanie do pracy?

Pracownik delegowany do Szwecji to osoba pracująca normalnie w innym kraju wysłana czasowo przez swojego pracodawcę do Szwecji, aby tu pracować. Pracodawca delegujący to taki, który ma swoją siedzibę w innym kraju i świadczy usługi poza jego granicami. Pracodawca deleguje swoich pracowników do Szwecji na czas ograniczony.

Delegowanie ma miejsce :

  • na podstawie umowy, którą pracodawca zawarł z odbiorcą usług na terenie Szwecji, 
  • w ramach jednego koncernu, lub
  • przez wynajęcie przez pracodawcę siły roboczej lub udostępnienie siły roboczej do dyspozycji przedsiębiorstwa z niej korzystającego w Szwecji.

Czy jesteś zatrudniony w Szwecji i masz być oddelegowany do innego kraju?

Jeśli jesteś zatrudniony w Szwecji i będziesz oddelegowany do innego kraju, powinieneś szukać informacji o przepisach dotyczących pracowników delegowanych obowiązujących w kraju przyjmującym. Możesz skontaktować się z ambasadą danego kraju lub zapoznać się z informacjami przez internet.

Komisja Europejska posiada listę internetowych stron informacyjnych dotyczących pracowników delegowanych większości krajów członkowskich UE.

Jesteśmy instytucją łącznikową w zakresie pracowników delegowanych

Arbetsmiljöverket informuje o przepisach obowiązujących pracowników delegowanych w Szwecji. Dostarczamy układy zbiorowe oraz dane kontaktowe do stron pracodawców i pracowników. Współpracujemy również z odnośnymi instytucjami w innych krajach.

Jeśli chcesz skontaktować się z innymi instytucjami w Europie, powinieneś zwrócić się do Komisji Europejskiej.

Obowiązek rejestracji delegowania

Arbetsmiljöverket  prowadzi krajowy rejestr delegowanych gdzie Ty jako pracodawca musisz zarejestrować swoich delegowanych pracowników.

Ustawa o pracownikach delegowanych, strona Sveriges riksdag [Parlamentu Szwecji], otwiera się w nowym oknie (in english)

Rozporządzenie (2017:319) o delegowaniu pracowników, rozporządzenie, strona internetowa Sveriges riksdag, otwiera się w nowym oknie (in swedish)

Was the information on this page useful?

Last updated 2019-06-05