Osund konkurrens

Osund konkurrens i arbetslivet är ett problem som både är omfattande och för med sig konsekvenser för enskilda arbetstagare, företag och samhället. Företag ska inte kunna konkurreras ut av andra som bryter mot lagar och regler.

De allra flesta arbetsgivare månar om sin personal och arbetar för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Men det förekommer att företag bryter mot eller tänjer på lagar och regler för att få fördelar gentemot sina konkurrenter.

Det kan handla om brott mot alltifrån arbetsmiljöregler och skatteregler till missbruk av socialförsäkringar. Det kan också vara penningtvätt och bedrägerier, arbete utan arbetstillstånd, exploatering av arbetskraft och människohandel.

En del av de osunda företagen bryter systematiskt bryter mot reglerna och har det som en del av sin affärsidé. Andra följer reglerna i stort men ser sig tvungna att bryta mot dem ibland, exempelvis för att vinna upphandlingar eller få uppdrag.

Ta del av våra filmer om vad som kan hända när företag inte följer reglerna.

Vanligare i vissa branscher

Det finns flera branscher där det jämförelsevis är vanligare med osund konkurrens, däribland bygg-, transport-, städ- och restaurangbranschen.

Arbetsmiljöverket genomförde 2018 en undersökning i städbranschen som visade att 5 av 10 arbetsgivare upplever att många tvingas tumma på arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna för att klara konkurrensen. År 2017 undersökte vi arbetsgivare inom branscherna bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamheter inom lant- och skogsbruk. Den undersökningen visade att 3 av 10 arbetsgivare upplevde att man tvingas tumma på reglerna.

De anställda drabbas

Det finns ett klart samband mellan osund konkurrens och dålig arbetsmiljö. Det kan handla om att de anställda får omöjliga arbetstider, att de inte erbjuds skyddsutrustning, att de får använda maskiner som inte är avsedda för verksamheten eller produkter som är skadliga för hälsan.

Följderna kan bli väldigt allvarliga för de anställda, men även kostsamma för samhället i form av sjukskrivningar och branscher där företag har svårt att vara lönsamma om de konkurrerar på ett sunt sätt.

Här kan du se några av de som har drabbats av osund konkurrens och höra deras historia.

Utstationerade arbetstagare är särskilt utsatta

I de branscher där det finns högre risk för osund konkurrens arbetar många utstationerade arbetstagare. En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Utländska arbetstagare kan ofta ha sämre kunskap om sina rättigheter på svenska arbetsplatser och känna sig pressade att godta en bristande arbetsmiljö.

Läs mer om utstationering

Här kan du ta del av Janis berättelse om att vara utstationerad.

Sund arbetsmiljö – ett konkurrensmedel vid upphandling

Ett sätt att komma tillrätta med osund konkurrens är att upphandlare ställer krav på anbudsgivarnas arbetsmiljö. På så vis blir den goda arbetsmiljön en konkurrensfördel istället för en kostnad som man försöker hålla nere för att vinna ett anbud.

 Upphandling och arbetsmiljö

Upplev osund konkurrens i praktiken

Det kan lätt bli abstrakt när man pratar om osund konkurrens. Genom våra virtual reality-filmer kan du själv kliva in i ett restaurangkök, på en byggarbetsplats eller ett lantbruk. Du guidas runt och kan själv se de faror som uppstår när man sparar in på arbetsmiljön.

Myndigheter samarbetar mot osund konkurrens

För att komma åt de företag som konkurrerar på oschyssta villkor och dålig arbetsmiljö arbetar Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter och gör gemensamma kontroller.

Myndigheterna samarbetar även inom EU mot så kallat odeklarerat arbete. Odeklarerat arbete är betalda verksamheter som är lagliga i sig, men som inte har anmälts till myndigheterna. Det handlar om företagarinkomst och löneinkomst (löner och förmåner) som inte redovisas och kan även omfatta arbetsmiljö, arbetsrätt och social trygghet.

Myndighetsgemensamma kontroller

Bidrag för att motverka brott i arbetslivet

Arbetsmiljöverket fördelar bidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Stödet får ges till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Statsbidrag för att motverka brott i arbetslivet

Lektionsmaterial för yrkesprogram på gymnasiet

Med hjälp av vårt lektionsmaterial kan du som är lärare ge dina elever en tryggare start på arbetslivet. Materialet riktar sig mot elever som ska jobba inom byggbranschen, restaurang och de gröna näringarna.

Lektionsmaterial

Undersökningar om upplevelser av osund konkurrens

Arbetsmiljöverket har nyligen genomfört en undersökning som visar att 5 av 10 arbetsgivare inom städbranschen upplever att många tvingas tumma på arbetsmiljöreglerna för att få uppdrag. För att åtgärda problemen anser 7 av 10 arbetsgivare att det behövs mer myndighetskontroll. 2017 intervjuade Arbetsmiljöverket 3 200 arbetsgivare inom branscherna bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamheter inom lant- och skogsbruk. Den undersökningen visade att 3 av 10 arbetsgivare upplevde att man inom de verksamheterna tvingas tumma på arbetsmiljö- och arbetstidsregler för att klara konkurrensen. Sammantaget tror endast 4 av 10 arbetsgivare i de båda undersökningarna – med totalt 3 850 medverkande – att fuskare kommer att upptäckas. Vi tolkar undersökningarna som att vårt arbete mot osund konkurrens är både viktigt och angeläget.

Statsbidrag för att motverka brott i arbetslivet

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Stödet får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Statsbidrag för att motverka brott i arbetslivet, ansökan

Lektionsmaterial för yrkesprogram på gymnasiet

Med hjälp av vårt lektionsmaterial kan du som är lärare ge dina elever en tryggare start på arbetslivet. Materialet riktar sig mot elever som ska jobba inom byggbranschen, restaurang och de gröna näringarna.

Lektionsmaterial

Uppdrag från regeringen

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2015–2018 ta ett krafttag mot den osunda konkurrensen. Detta genom att bland annat förstärka tillsynen av företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna för att få konkurrensfördelar.

Regleringsbrev för budgetåret 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket är Sveriges representant i EU

Arbetsmiljöverket är Sveriges representant i EU:s plattform mot odeklarerat arbete. Det finns ingen överenskommen definition av odeklarerat arbete, men EU-kommissionen har uttryckt det som ”varje betald laglig verksamhet som inte har anmälts till myndigheterna, med beaktande av de skillnader som förekommer i medlemsstaternas kontrollsystem”. Det handlar om företagarinkomst och löneinkomst (löner/förmåner) som inte redovisas och kan även omfatta arbetsmiljö, arbetsrätt och social trygghet.

Den europeiska plattformen har nyligen påbörjat sitt arbete. Plattformen kommer under 2017 och 2018 ta fram åtgärder mot odeklarerat arbete och fokusera på att byta kunskap mellan EU-länderna.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19