Ingen ska dö till följd av sitt jobb – en nollvision mot dödsolyckor i arbetet

Arbetsmiljöverkets hela uppdrag utgår ifrån att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt arbete. Med utgångspunkt från regeringens arbetsmiljöstrategi 2016-2020 gjorde Arbetsmiljöverket en särskild satsning kring Nollvisionen att ingen ska dö av sitt arbete. Utifrån regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025 kommer arbetet fortsätta och vidgas.
Bild på en skylift som möter en saxlift

Med utgångspunkt från regeringens arbetsmiljöstrategi 2016-2020 påbörjades 2019 en särskild satsning för en nollvision mot att någon skulle dö av sitt arbete.

Arbetet hade som mål att sprida kunskap, metoder och verktyg för att höja säkerheten på arbetsplatserna, inspirera och uppmuntra till samarbeten mellan externa aktörer och ta fram förslag på hur Arbetsmiljöverket systematiskt kan analysera och dela kunskap om dödsolyckor i syfte att förebygga dessa händelser.

Inledningsvis fokuserades arbetet på de områden där det sker flest dödsolyckor i arbetet: arbetsfordon och mobila maskiner, fall från höjd, träd och djur samt vägmiljö.

Regeringsuppdraget ”Analys av dödsolyckor i arbetslivet”

I juni 2020 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att analysera de dödsolyckor som inträffat 2018 fram till juni 2019. Nedanför hittar ni länkar till rapporten och till filmer som beskriver slutsatserna från arbetet.

Utvecklingsarbetet pågår till december 2021 och övergår sedan i förvaltning. Regeringsuppdraget om analys av dödsolyckor ingår i projektet och återrapporterades till regeringen i februari 2020.

Analys av dödsolyckor 2018 och första halvåret 2019, pdf, öppnas i nytt fönster 

Uppdrag om analys av dödsolyckor i arbetslivet, regeringskansliets webbplats, öppnas in nytt fönster 

Säkerhetskultur

Arbetmiljöverket deltar i Zhero för ökad trafiksäkerhet

Satsningen Zhero ska öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och leda till trafiksäkert beteende. Bakom initiativet står Trafikverket som fått uppdraget av regeringen.

Arbetsmiljöverket deltar i uppdraget som är ett samarbete mellan myndigheter och organisationer. Vårt mål med samarbetet är att bidra till att höja säkerheten för alla de som arbetar på vägar. Vi vill också använda detta samarbete för att lyfta trafiksäkerhet som en viktig del i arbetsmiljöarbetet.

Zheros webbplats, öppnas i nytt fönster

Analys av dödsolyckor - Nollvision

Film från uppstartsmöte nollvision mot dödsolyckor 7 oktober 2019

Hallå arbetsmiljö! Nollvision

Bild: Hallå arbetsmiljö! Gustav Sand-Kanstrup och Carro Kostet.

Arbetsmiljöverkets nollvision mot arbets- och dödsolyckor utgår från regeringens arbetsmiljöstrategi. Men hur förebygger man egentligen arbetsrelaterade olyckor? Med i studion för att hjälpa oss att förstå finns Gustav Sand-Kanstrup, Arbetsmiljöverkets projektledare i nollvisionsprojektet.

Avsnittet som text
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-03-31