Funktionshinder i arbetslivet

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha lika möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Arbetsmiljöverket arbetar för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.

Regeringen presenterade i juni 2011 en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016.  Arbetsmiljöverket var en av 22 myndigheter som ansvarade för att förverkliga regeringens funktionshinderspolitik och arbetade med ett samlat ansvar för frågor inom arbetsmiljöområdet, i enlighet med de mål som fastslagits. I arbetet med att nå målen har vi samverkat med en rad olika myndigheter och funktionshindersorganisationer.  

Här kan du läsa slutrapporten till regeringen.

Arbetsmiljöverkets slutrapport om funktionshinderspolitiken 2011-2016, rapport 2016:6, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket fortsätter att arbeta för en tillgänglig arbetsmiljö. Det handlar om att minimera hinder i arbetsmiljön så att alla kan arbeta på bästa sätt. Läs gärna mer om vårt arbete för en tillgänglig arbetsmiljö. 

Tillgänglig arbetsmiljö

En viktig utgångspunkt i vårt arbete med tillgänglighetsfrågorna är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-05-09