Arbetsmiljöforskning

Arbetsmiljöverket har uppdraget att driva en nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv.

Funktionen bedriver inte egen forskning utan är en kunskapsförmedlande resurs som arbetar för att sprida arbetsmiljö- och arbetslivsforskning och bidra till att den kommer till användning. 

Under de gångna åren har funktionen bland annat tagit fram ett stort antal kunskapssammanställningar där välrenommerade forskare sammanfattat kunskapsläget inom ett antal teman inom arbetsmiljöområdet. 

De åsikter som uttrycks i rapporterna är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis Arbetsmiljöverkets uppfattning. Kunskapsfunktionen organiserar även seminarier och konferenser. 

Kunskapssammanställningar, seminarier och konferenser

Svensk arbetsmiljöforskning 2017–2027

Den framtida kunskapsförsörjningen är en förutsättning för att
Arbetsmiljöverket ska kunna bedriva evidensbaserad tillsynsverksamhet
och för att övriga aktörer ska kunna bedriva ett effektivt
arbetsmiljöarbete.

Rapport 2015:18: Svensk arbetsmiljöforskning 2017–2027, pdf öppnas i nytt fönster

Hållbart arbetsliv 2020

Den 1 december höll Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan en endagskonferens på temat Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020. På konferensen diskuterade forskare, arbetsmarknadens parter, beslutsfattare och andra intressenter från Sverige och andra länder hur man kan uppnå ett hållbart arbetsliv i framtiden.

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020, pdf öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2018-05-09