Tillbaka till remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Parallelluppställningar

Här har vi samlat parallelluppställningarna i pdf-format. Länkarna öppnas i nytt fönster.

Parallelluppställning för direktiv 1989-391 ramdirektivet

Parallelluppställning för direktiv 1989-654 säkerhet och hälsa på arbetsplatser

Parallelluppställning för direktiv 1989-656 personlig skyddsutrustning

Parallelluppställning för direktiv 1990-269 manuell hantering

Parallelluppställning för direktiv 1990-270 användning av bildskärm

Parallelluppställning för direktiv 1991-322 indikativa gränsvärden

Parallelluppställning för direktiv 1991-383 tidsbegränsat och tillfälligt anställda

Parallelluppställning för direktiv 1992-104 utvinningsindustrin ovan och under jord

Parallelluppställning för direktiv-1992-57 byggarbetsplatser

Parallelluppställning för direktiv 1992-58 varselmärkning och signaler

Parallelluppställning för direktiv 1992-85 gravida och ammande

Parallelluppställning för direktiv 1992-91 utvinningsindustrin som utnyttjar borrning

Parallelluppställning för direktiv 1994-33 minderåriga i arbetslivet

Parallelluppställning för direktiv-1998-24-kemiska-agens

Parallelluppställning för direktiv 1999-92 fara orsakad av explosiv atmosfär

Parallelluppställning för direktiv 2000-39 första förteckningen indikativa hygieniska gränsvärden

Parallelluppställning för direktiv 2000-54 biologiska agens

Parallelluppställning för direktiv 2000-79 arbetstid för flygpersonal

Parallelluppställning för direktiv 2002-44 vibrationer

Parallelluppställning för direktiv 2003-10 buller

Parallelluppställning för direktiv 2004-37 carcinogener och mutagena ämnen - cmd

Parallelluppställning för direktiv-2006-15 andra förteckningen indikativa hygieniska gränsvärden

Parallelluppställning för direktiv 2006-25 artificiell optisk strålning

Parallelluppställning för direktiv 2006-42 maskiner

Parallelluppställning för direktiv 2009-104 användning av arbetsutrustning

Parallelluppställning för direktiv 2009-148 asbest

Parallelluppställning för direktiv 2009-161 tredje förteckningen indikativa hygieniska gränsvärden

Parallelluppställning för direktiv 2009-41 innesluten användning av gmm

Parallelluppställning för direktiv 2010-30 stick- och skärskador

Parallelluppställning för direktiv 2013-35 elektromagnetiska fält

Parallelluppställning för direktiv 2014-29 enkla tryckkärl

Parallelluppställning för direktiv 2014-34 explosionsfarliga omgivningar - atex

Parallelluppställning för direktiv 2014-68 tryckbärande anordningar

Parallelluppställning för direktiv 2017-164 fjärde förteckningen över indikativa hygieniska gränsvärden

Parallelluppställning för direktiv 2017-2398 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för cmd

Parallelluppställning kommissionens beslut den 19 januari 2012 ledande skärverktyg

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-09