Tillbaka till remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Extra information om föreskrifterna om arbetsplatsens utformning och arbetsanpassning

Det finns två föreskrifter som arbetats fram till färdiga förslag, parallellt med arbetet med en ny regelstruktur. Den ena beslutades 30 juni 2020 och den andra 1 december 2020. I den här remissen om Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur har vi utgått från de färdiga förslagen.

De nuvarande föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) och föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) har reviderats under tiden som arbetet med att införa den nya regelstrukturen har pågått. Båda föreskrifterna har redan tidigare varit på remiss och är nu klara. Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning beslutades den 30 juni 2020 och föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering beslutades den 1 december 2020 .

De nya föreskrifterna om arbetsanpassning (AFS 2020:5) är nu publicerade på av.se. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2021.

Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter

De nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1, är nu publicerade på av.se. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-12-07