Aktuellt om regelförnyelsen

På den här sidan kan du läsa om vad som händer just nu i regelförnyelsearbetet – med den nya regelstrukturen, med stödet till reglerna och hur vi jobbar med digitaliseringen av reglerna och stödet.

Illustration som föreställer två personer som konverserar.

Den nya regelstrukturen är en av delarna i Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse. Parallellt pågår också ett arbete med att se över och utveckla stöd och vägledning om reglerna och att digitalisera reglerna och stödet. Vi jobbar med regelförnyelse för att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna och för att ge stöd i ett arbetsliv som hela tiden förändras. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. 

Aktuell tidsplan för regelförnyelsen

Så här ser den aktuella tidsplanen ut:

  • 15 september 2023 fattade Arbetsmiljöverkets generaldirektör beslut om alla 15 nya föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur.  
  • 16 oktober 2023 kommer de beslutade föreskrifterna i en ny struktur att finnas för beställning, i ett nytt digitaliserat format och som pdf:er på av.se.
  • Alla föreskrifter träder i kraft, det vill säga börjar gälla, den 1 januari 2025.

Översiktsbild av regler i en ny struktur

I en översiktsbild kan du se vad de nya 15 föreskriftshäftena heter och vilka AFS-nummer de har fått.

Klicka på bilden för att se en större version.

Översiktsbild av reglerna i en ny struktur

Avslutande samråd med arbetsmarknadens parter inför beslutet

I arbetet med att ta fram den nya regelstrukturen har vi haft två remissomgångar 2020 och 2022 och flera samrådsmöten med parterna i Arbetsmiljöverkets centrala samråd. I februari och mars hölls två avslutande samrådsmöten inför generaldirektörens beslut.

Reglerna i en ny struktur digitaliseras

De nya reglerna kommer att finnas digitalt på av.se den 16 oktober. Reglerna är då märkta med en vattenstämpel så att det tydligt framgår att de inte har börjat gälla än. När föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2025 kommer nuvarande regler att ersättas med de nya och vattenstämpeln tas bort.

Digitaliseringen innebär att vi tillgängliggör våra regler i ett format som är sökbart, anpassat för olika skärmstorlekar och som på sikt kan användas till nya tjänster.

På ett webbinarium 10 november 2022 berättade vi om arbetet med att digitalisera våra regler, visade en prototyp och besvarade många frågor.

Se filmen från webbinariet

Stöd och kommunikation viktigt för att underlätta användningen av reglerna

Vi har sett i de undersökningar vi har gjort att de som ska använda våra regler behöver stöd och vägledning i sitt arbetsmiljöarbete. För att se till att vi tar fram användarvänliga stöd använder vi oss av behovsdriven utveckling som arbetssätt i regelförnyelsearbetet, till exempel genom analys av intervjuer med representanter för målgrupperna. Vi jobbar bland annat med att ta fram goda exempel på stöd i några utvalda branscher. Vi fångar också in behov genom till exempel referens- och fokusgrupper.

Mycket av innehållet på av.se har en koppling till föreskrifterna så vi gör ett omfattande arbete med att granska och justera det innehållet. När de nya reglerna börjar gälla 1 januari 2025 ska alla ämnessidor på av.se vara uppdaterade med aktuell information utifrån de nya reglerna. Samtidigt fortsätter vi att utveckla fler former av stöd, till exempel i form av filmer och webbinarier.

Frågor om regelförnyelsen

Har du en fråga om den nya regelstrukturen, stödet vi tar fram eller hur vi jobbar med digitaliseringen? Se de två undersidorna med vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svar på din fråga där kan du mejla till

regelförnyelse@av.se.

Vanliga frågor och svar om den nya regelstrukturen

Vanliga frågor och svar om digitalisering och stöd i arbetsmiljöarbetet

Presentationsmaterial om regelförnyelsen tillgängligt 16 oktober

Den 16 oktober kommer det att finnas presentationsmaterial om den nya regelstrukturen och digitaliseringen av reglerna på av.se i form av filmer, podd och Powerpointpresentationer. De tar upp hur den nya strukturen är uppbyggd och hur de digitala reglerna fungerar. Materialet är tänkt för alla som vill informera om och förbereda sig på det nya som kommer.

Två webbinarier om regelförnyelsen

Vill du veta mer om regelförnyelsen? I november arrangerar vi två webbinarier:

  • 9 november om regelförnyelsen i sin helhet
  • 16 november om de nya reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Du kan läsa mer om webbinarierna och anmäla dig via Arbetsmiljöverkets kalendarium.

Kalendarium

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-09-21