Beslutade föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Fredagen den 15 september beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör om våra föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. Samtidigt beviljades trycklov. De nya författningarna träder i kraft 1 januari 2025.

Nedan finner du de trycklovsexemplar som beslutades den 15 september. Trycklovsexemplaret är det original där de sista ändringarna förts in i underlagen vid beslutstillfället. Det finns därför en del handskrivna kommentarer i filerna.

Trycklovsexemplaren kommer nu att skickas för tryck och lanseringen av den digitala versionen kommer att ske den 16 oktober. Då kommer författningarna att finnas tillgängliga för beställning, i digitalt format och som pdf:er.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:2) om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:4) om produkter – maskiner, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:5) om produkter – tryckbärande anordningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:6) om produkter – enkla tryckkärl, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:7) om produkter – utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:8) om produkter – förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara handhållna röjsågar, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:9) om produkter – stegar, ställningar och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:12) om utformning av arbetsplatser, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:13) om risker vid vissa typer av arbeten, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:15) om medicinska kontroller i arbetslivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Den 16 oktober kommer det att finnas ett presentationsmaterial om reglerna i en ny struktur i form av filmer, poddavsnitt och Powerpointpresentationer på vår sida om regelförnyelsen.

Regelförnyelse

Har du frågor om regelförnyelsearbetet mejla till

regelfornyelse@av.se

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-09-18