Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

Sammanställning av allvarliga tillbudsanmälningar kopplat till corona

På den här sidan har vi sammanställt allvarliga tillbud kopplat till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen.

Allvarliga tillbud i samband med corona förklarat

Om urvalet

När det gäller corona finns ingen sortering eller klassificering. Urvalet är framtaget med hjälp av textsökning. Orden som sökts från händelsebeskrivningen är corona och covid. 

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp

Branschkod Branschgrupp Antal
01-04 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
05-09 Utvinning av mineral 3
10-33 Tillverkning 11
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 1
36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1
41-43 Byggverksamhet 14
45-47 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 176
49-53 Transport och magasinering 51
55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 5
58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 10
64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 1
68 Fastighetsverksamhet 16
69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 16
77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 75
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 461
85 Utbildning 300
86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster 4858
90-93 Kultur, nöje och fritid 11
94-96 Annan serviceverksamhet 14
00 Övrigt, oklart 44
Totalt  6066

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § Arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelade på bransch och län, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad med siffror till och med 2021-01-17 (med reservation för eventuella ändringar).

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-01-18