Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

Sammanställning av allvarliga tillbudsanmälningar kopplat till corona

På den här sidan har vi sammanställt allvarliga tillbud kopplat till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen.

Uppdateringsfrekvens

Vi har sedan augusti 2021 valt att gå över till månadsvisa uppdateringar av den coronarelaterade statistiken. Uppdatering sker första måndagen varje månad. Tabellerna presenteras ändå veckovis.

Allvarliga tillbud i samband med corona förklarat

Om urvalet

När det gäller corona finns ingen sortering eller klassificering. Urvalet är framtaget med hjälp av textsökning. Orden som sökts från händelsebeskrivningen är corona och covid. 

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp

Branschkod Branschgrupp Antal
01-04 Jordbruk, skogsbruk och fiske 36
05-09 Utvinning av mineral 56
10-33 Tillverkning 2059
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 89
36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 77
41-43 Byggverksamhet 1365
45-47 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 3125
49-53 Transport och magasinering 751
55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 346
58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 329
64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 404
68 Fastighetsverksamhet 301
69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 716
77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 669
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 3043
85 Utbildning 14804
86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster 10755
90-93 Kultur, nöje och fritid 293
94-96 Annan serviceverksamhet 490
00 Övrigt, oklart 73
Totalt  39781

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § Arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelade på bransch och län, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad med siffror till och med 2021-10-03 (med reservation för eventuella ändringar). Vi uppdaterar tabellen första måndagen i månaden.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-10-04