Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

Sammanställning av allvarliga tillbudsanmälningar kopplat till corona

På den här sidan har vi sammanställt allvarliga tillbud kopplat till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen.

Allvarliga tillbud i samband med corona förklarat

Om urvalet

När det gäller corona finns ingen sortering eller klassificering. Urvalet är framtaget med hjälp av textsökning. Orden som sökts från händelsebeskrivningen är corona och covid. 

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp

Branschkod Branschgrupp Antal
01-04 Jordbruk, skogsbruk och fiske 23
05-09 Utvinning av mineral 30
10-33 Tillverkning 1040
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 60
36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 44
41-43 Byggverksamhet 952
45-47 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 1631
49-53 Transport och magasinering 423
55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 193
58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 194
64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 214
68 Fastighetsverksamhet 178
69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 376
77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 402
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 1967
85 Utbildning 7347
86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster 8744
90-93 Kultur, nöje och fritid 156
94-96 Annan serviceverksamhet 306
00 Övrigt, oklart 83
Totalt  24363

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § Arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelade på bransch och län, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad med siffror till och med 2021-04-11 (med reservation för eventuella ändringar).

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-04-12