Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

Sammanställning av allvarliga tillbudsanmälningar kopplat till corona

På den här sidan har vi sammanställt allvarliga tillbud kopplat till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen.

Sommaruppehåll

Nästa uppdatering av coronarelaterad statistik sker 9 augusti.

Allvarliga tillbud i samband med corona förklarat

Om urvalet

När det gäller corona finns ingen sortering eller klassificering. Urvalet är framtaget med hjälp av textsökning. Orden som sökts från händelsebeskrivningen är corona och covid. 

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp

Branschkod Branschgrupp Antal
01-04 Jordbruk, skogsbruk och fiske 36
05-09 Utvinning av mineral 53
10-33 Tillverkning 1983
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 85
36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 74
41-43 Byggverksamhet 1338
45-47 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 2934
49-53 Transport och magasinering 710
55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 325
58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 313
64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 379
68 Fastighetsverksamhet 293
69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 677
77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 626
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 2939
85 Utbildning 13899
86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster 10362
90-93 Kultur, nöje och fritid 280
94-96 Annan serviceverksamhet 473
00 Övrigt, oklart 94
Totalt  37874

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § Arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelade på bransch och län, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad med siffror till och med 2021-07-11 (med reservation för eventuella ändringar).

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-07-12