Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

Sammanställning av allvarliga tillbudsanmälningar kopplat till corona

På den här sidan har vi sammanställt allvarliga tillbud kopplat till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen.

Allvarliga tillbud i samband med corona förklarat

Om urvalet

När det gäller corona finns ingen sortering eller klassificering. Urvalet är framtaget med hjälp av textsökning. Orden som sökts från händelsebeskrivningen är corona och covid. 

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp

Branschkod Branschgrupp Antal
01-04 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
05-09 Utvinning av mineral 1
10-33 Tillverkning 5
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 1
36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -
41-43 Byggverksamhet 7
45-47 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 13
49-53 Transport och magasinering 27
55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 2
58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 1
64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 1
68 Fastighetsverksamhet 11
69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7
77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 24
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 245
85 Utbildning 75
86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster 2852
90-93 Kultur, nöje och fritid 5
94-96 Annan serviceverksamhet 7
00 Övrigt, oklart 31
Totalt  3315

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § Arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelade på bransch och län, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad med siffror till och med 2020-10-18 (med reservation för eventuella ändringar).

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-10-19