Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

Sammanställning av allvarliga tillbudsanmälningar kopplat till corona

På den här sidan har vi sammanställt allvarliga tillbud kopplat till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen.

Allvarliga tillbud i samband med corona förklarat

Om urvalet

När det gäller corona finns ingen sortering eller klassificering. Urvalet är framtaget med hjälp av textsökning. Orden som sökts från händelsebeskrivningen är corona och covid. 

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp

Branschkod Branschgrupp Antal
01-04 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
05-09 Utvinning av mineral -
10-33 Tillverkning 3
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 1
36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -
41-43 Byggverksamhet 2
45-47 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 6
49-53 Transport och magasinering 16
55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 1
58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet -
64-66 Finans- och försäkringsverksamhet -
68 Fastighetsverksamhet 6
69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4
77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 12
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 97
85 Utbildning 26
86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster 1377
90-93 Kultur, nöje och fritid 2
94-96 Annan serviceverksamhet 4
00 Övrigt, oklart 2
Totalt  1562

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § Arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelad på bransch och län, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad med siffror till och med 2020-05-31 (med reservation för eventuella ändringar).

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-01