Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

Sammanställning av allvarliga tillbudsanmälningar kopplat till corona

På den här sidan har vi sammanställt allvarliga tillbud kopplat till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen.

Uppdateringsfrekvens

Vi har sedan augusti 2021 valt att gå över till månadsvisa uppdateringar av den coronarelaterade statistiken. Uppdatering sker första måndagen varje månad. Tabellerna presenteras ändå veckovis.

Allvarliga tillbud i samband med corona förklarat

Om urvalet

När det gäller corona finns ingen sortering eller klassificering. Urvalet är framtaget med hjälp av textsökning. Orden som sökts från händelsebeskrivningen är corona och covid. 

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp

Branschkod Branschgrupp Antal
01-04 Jordbruk, skogsbruk och fiske 48
05-09 Utvinning av mineral 61
10-33 Tillverkning 2216
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 98
36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 85
41-43 Byggverksamhet 1503
45-47 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 3479
49-53 Transport och magasinering 823
55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 374
58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 377
64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 459
68 Fastighetsverksamhet 320
69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 878
77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 735
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 3266
85 Utbildning 16543
86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster 11240
90-93 Kultur, nöje och fritid 326
94-96 Annan serviceverksamhet 549
00 Övrigt, oklart 135
Totalt  43515

Anmälningar enligt 3 kap 3 a § Arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelade på bransch och län, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad med siffror till och med 2022-01-02 (med reservation för eventuella ändringar). Vi uppdaterar tabellen första måndagen i månaden.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-01-03