Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

Sammanställning av skyddsombudsstopp kopplat till corona

På den här sidan har vi sammanställt begäran om skyddsombudsstopp med koppling till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 7 § Arbetsmiljöverket.

Läs mer om skyddsombudsstopp

Om urvalet

Sammanställningarna består av ärenden rörande skyddsombudsstopp med koppling till corona. 

Antal skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7 § Arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp

Branschkod Branschgrupp Antal
01-04 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
05-09 Utvinning av mineral -
10-33 Tillverkning 1
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla -
36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -
41-43 Byggverksamhet -
45-47 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 1
49-53 Transport och magasinering 32
55-56 Hotell- och restaurangverksamhet -
58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 1
64-66 Finans- och försäkringsverksamhet -
68 Fastighetsverksamhet -
69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3
77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 14
85 Utbildning 12
86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster 56
90-93 Kultur, nöje och fritid -
94-96 Annan serviceverksamhet -
00 Övrigt, oklart 9
Totalt  134

Antal skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7 § Arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på län, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad med siffror till och med 2022-01-02 (med reservation för eventuella ändringar).

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-01-03