Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

Skyddsombuds begäran om åtgärder kopplat till corona

På den här sidan har vi sammanställt skyddsombuds begäran om åtgärder kopplat till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen.

Mer om begäran om ågärder kring arbetsmiljö och arbetstider

Om urvalet

Sammanställningarna består av ärenden rörande skyddsombuds begäran om åtgärder med koppling till corona.

Antal ärenden enligt 6 kap 6 § arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp

Branschkod Branschgrupp Antal
01-04 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
05-09 Utvinning av mineral -
10-33 Tillverkning 1
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla -
36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -
41-43 Byggverksamhet 2
45-47 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 9
49-53 Transport och magasinering 73
55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 1
58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet -
64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 1
68 Fastighetsverksamhet -
69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3
77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 4
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 9
85 Utbildning -
86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster 29
90-93 Kultur, nöje och fritid 1
94-96 Annan serviceverksamhet -
00 Övrigt, oklart 9
Totalt  142

Antal skyddsombuds begäran enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen kopplat till Corona fördelat på bransch och län, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad med siffror till och med 2020-05-28 (med reservation för eventuella ändringar).

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-29