Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

Skyddsombuds begäran om åtgärder kopplat till corona

På den här sidan har vi sammanställt skyddsombuds begäran om åtgärder kopplat till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen.

Uppdateringsfrekvens

Vi har sedan augusti 2021 valt att gå över till månadsvisa uppdateringar av den coronarelaterade statistiken. Uppdatering sker första måndagen varje månad. Tabellerna presenteras ändå veckovis.

Mer om begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider

Om urvalet

Sammanställningarna består av ärenden rörande skyddsombuds begäran om åtgärder med koppling till corona.

Antal ärenden enligt 6 kap 6 § arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp

Branschkod Branschgrupp Antal
01-04 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
05-09 Utvinning av mineral -
10-33 Tillverkning 3
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla -
36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -
41-43 Byggverksamhet 4
45-47 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 17
49-53 Transport och magasinering 112
55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 1
58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet -
64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 1
68 Fastighetsverksamhet 1
69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 10
77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 6
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 21
85 Utbildning 19
86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster 58
90-93 Kultur, nöje och fritid 1
94-96 Annan serviceverksamhet 1
00 Övrigt, oklart 38
Totalt  293

Antal skyddsombuds begäran enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen kopplat till Corona fördelat på bransch och län, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad med siffror till och med 2021-10-03 (med reservation för eventuella ändringar). Vi uppdaterar tabellen första måndagen i månaden.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-10-04