Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

I samband med rådande pandemi har vi här sammanställt vad som kommit in från svenska arbetsplatser med koppling till corona. Det handlar om allvarliga tillbud, skyddsombuds begäran om åtgärder och skyddsombudsstopp med koppling till corona.

Här förklarar vi begreppen

Tillbudsanmälningar

Skyddsombuds begäran om åtgärder

Skyddsombudsstopp

Antal coronarelaterade anmälningar och ärenden per vecka

Datum Tillbuds-
anmälningar
Skyddsombuds
begäran om
åtgärder
Skyddsombuds-
stopp
Vecka 22* 165 3 -
Vecka 21 125 6 -
Vecka 20 214 6 1
Vecka 19 196 22 4
Vecka 18 209 21 7
Vecka 17 200 20 36
Vecka 16 208 10 5
Vecka 15 93 9 5
Vecka 14 82 16 4
Vecka 13 42 23 5
Vecka 12 22 5 3
Vecka 11 3 - 5
Vecka 10 2 - -
Vecka 9 1 - -
Vecka 8 - - -
Vecka 7 - 1 -
Totalt 1562 142 75

* Pågående vecka.

Uppdaterad med siffror till och med 2020-05-31 (med reservation för eventuella ändringar).

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-01