Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

I samband med rådande pandemi har vi här sammanställt vad som kommit in från svenska arbetsplatser med koppling till corona. Det handlar om allvarliga tillbud, skyddsombuds begäran om åtgärder och skyddsombudsstopp med koppling till corona.

Uppdateringsfrekvens

Vi har sedan augusti 2021 valt att gå över till månadsvisa uppdateringar av den coronarelaterade statistiken. Uppdatering sker första måndagen varje månad. Tabellerna presenteras ändå veckovis.

Antal coronarelaterade anmälningar och ärenden per vecka

2021

Datum Tillbuds-
anmälningar
Skyddsombuds
begäran om
åtgärder
Skyddsombuds-
stopp
Vecka 52 423 2 -
Vecka 51 521 6 -
Vecka 50 557 2 -
Vecka 49 494 1 -
Vecka 48 425 - -
Vecka 47 262 1 -
Vecka 46 171 - -
Vecka 45 109 - -
Vecka 44 141 1 -
Vecka 43 159 - -
Vecka 42 140 - -
Vecka 41 158 1 -
Vecka 40 136 1 -
Vecka 39 188 1 -
Vecka 38 188 - -
Vecka 37 227 - -
Vecka 36 273 1 -
Vecka 35 319 1 -
Vecka 34 240 - -
Vecka 33 138 1 -
Vecka 32 86 2 -
Vecka 31 50 1 -
Vecka 30 63 - -
Vecka 29 57 1 -
Vecka 28 100 - -
Vecka 27 102 1 -
Vecka 26 326 2 -
Vecka
25
311 1 1
Vecka 24 398 1 -
Vecka 23 473 - -
Vecka 22 732 2 -
Vecka 21 1033 3 2
Vecka 20 1220 1 4
Vecka 19 1326 1 -
Vecka 18 1935 6 3
Vecka 17 1977 2 -
Vecka 16 2060 1 1
Vecka 15 1627 2 -
Vecka 14 1700 8 4
Vecka 13 1753 3 1
Vecka 12 2218 3 -
Vecka 11 2100 2 3
Vecka 10 1650 4 1
Vecka 9 1474 1 1
Vecka 8 1513 2 1
Vecka 7 1565 5 1
Vecka 6 1223 4 1
Vecka 5 1188 1 3
Vecka 4 957 2 1
Vecka 3 954 - 1
Vecka 2 484 3 1
Vecka 1 361 3 1
Totalt 41504 99 31


I tabellen nedan hittar du sammanställningen för 2020. 

2020

Datum Tillbuds-
anmälningar
Skyddsombuds
begäran om
åtgärder
Skyddsombuds-
stopp
Vecka 53 209 6 -
Vecka 52 283 3 2
Vecka 51 256 5 3
Vecka 50 243 6 3
Vecka 49 221 - 1
Vecka 48 166 1 3
Vecka 47 190 - 1
Vecka 46 136 3 1
Vecka 45 83 - -
Vecka 44 67 3 -
Vecka 43 57 - -
Vecka 42 67 - -
Vecka 41 66 1 -
Vecka 40 43 2 -
Vecka 39 42 - -
Vecka 38 44 1 -
Vecka 37 68 - 1
Vecka 36 49 2 -
Vecka 35 60 - 1
Vecka 34 37 1 2
Vecka 33 33 - 2
Vecka 32 41 3 -
Vecka 31 32 2 -
Vecka 30 83 1 -
Vecka 29 85 1 -
Vecka 28 119 2 1
Vecka 27 136 5 -
Vecka 26 145 3 -
Vecka 25 201 10 -
Vecka 24 209 1 -
Vecka 23 185 5 5
Vecka 22 164 3 -
Vecka 21 125 6 -
Vecka 20 214 6 1
Vecka 19 196 28 4
Vecka 18 210 23 7
Vecka 17 199 20 35
Vecka 16 206 10 7
Vecka 15 93 11 6
Vecka 14 81 16 4
Vecka 13 42 24 5
Vecka 12 22 6 2
Vecka 11 3 - 6
Vecka 10 2 - -
Vecka 9 1 - -
Vecka 8 - - -
Vecka 7 - 1 -
Totalt 5214 221 103

 

Uppdaterad med siffror till och med 2022-01-02 (med reservation för eventuella ändringar). 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-01-03