Regler

Avdelningens uppgifter består huvudsakligen av:
 • författningsarbete
 • EU- och standardiseringsarbete
 • stöd och medverkan i inspektioner
 • marknadskontroll
 • tillstånd/dispenser/typgodkännanden/anmälningsärenden
 • service av mätinstrument
 • centralt samordnade projekt och kampanjer
 • behörighetsutbildning för hantering av bekämpningsmedel
 • riskbedömning
 • information
 • toxikologisk riskbedömning.

Stab

Regelavdelningens stab ansvar för:

 • övergripande ärenden och remisser
 • rutiner för utformning av konsekvensutredningar
 • uppföljning av författningsarbetet.
 • förteckningar över deltagande i olika typer av externa grupper där avdelningen medverkar
 • samverkan med andra avdelningar.
Ywonne Strempl
Avdelningschef (Regler)
Ywonne Strempl
Telefon: 010-730 99 68

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-01