Internationella frågor

Arbetsmiljöverkets internationella arbete ska bidra till en bättre arbetsmiljö såväl på arbetsplatser i Sverige som i andra länder, företrädesvis i Europa.

En god arbetsmiljö minskar inte bara riskerna att drabbas av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. En bra arbetsmiljö främjar hälsa och personlig utveckling för kvinnor och män, framgångsrik verksamhet för företag och organisationer, samt tillväxt och välstånd för samhället, i Sverige och i andra länder.

Arbetsmiljöverket deltar i olika organ på internationell nivå för att i rollen som regeringens expertmyndighet påverka utvecklingen av den europeiska arbetsmiljöpolitiken. Vi hävdar vikten av en bra arbetsmiljö och ett offensivt arbetsmiljöarbete. Vi medverkar i EU:s arbete med direktiv, standardisering och marknadskontroll. Vi deltar i utvecklingsarbete i Norden och inom EU, till exempel genom nätverk, medverkan vid konferenser, europeiska inspektionsaktiviteter och utvärdering av medlemsländers arbetsmiljötillsyn.

Vi är kontaktpunkt i Sverige för Europeiska arbetsmiljöbyrån och samordnar företrädare för regering, arbets­givare och arbets­tagare i ett parts­sammansatt nätverk. Läs mer om vårt arbete inom Norden och EU på vår sida EU-arbete.

EU-arbete

Boel Callermo
Internationell chef och avdelningschef (Juridik)
Boel Callermo
Telefon: 010-730 90 00
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2016-11-23