Personuppgifter

Offentlighetsprincipen Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som är offentliga.

Beställningar samt anmälningar till utbildningar och konferenser

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer och beställningar av informationsmaterial sparas för att kunna expediera beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. Vi vidarebefordrar ingen information om gjorda beställningar.

IP-nummer och domänadress

Arbetsmiljöverket gör besökstatistik över bland annat:

  • antal gånger enskilda sidor läses
  • vilka webbadresser besökarna kommer från och vilka sökmotorer och sökord som använts för att komma till oss.

Ändamål för behandling

Detta ger oss en bild av vad som kan förändras, förbättras eller tas bort. Vi kan även se namnet på din domän och värddator, till exempel universitetet.edu eller telia.com. Vi sparar IP-numret från den dator (server) som används, vilken webbläsare version som används och vilket operativsystem. Dessutom sparar vi datum och tid man kom in på vår webbplats och varifrån man länkade sig. Denna information lämnas inte ut, utan används barar för att förbättra vår webbplats och presentera innehållet bättre så att besökarna hittar rätt. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress, eller annan personlig information.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos [myndigheten], oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Personuppgiftslagen (PUL)

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om information till de registrerade. Läs mer i Datainspektionens allmänna råd om information till registrerade.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-09-07