Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.
AnställningAvdelning/enhetDiarienummerAnslås
Arbetsmiljöinspektör  

Avdelningen för Inspektion, Jönköping

 2017/011094 Från 2017-06-12 till 2017-07-03
Arbetsmiljöinspektör

Avdelningen för Inspektion, Falun

 2017/011085 Från 2017-06-12 till 2017-07-03
Arbetsmiljöinspektör

Avdelningen för Inspektion, Umeå

2017/011088 Från 2017-06-12 till 2017-07-03

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-06-12