Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.
AnställningAvdelning/enhetDiarienummerAnslås
Sektionschefer till Malmö Enheten för region syd 2017/025555 Från 2017-07-31 till 2017-08-21
Verksamhetsutvecklare Enheten för avdelningsstab, inspektion 2017/010892 Från 2017-07-28 till 2017-08-18
Jämnställdshetstrateg och förändringsledare Enheten för utveckling och metodstöd 2017/023589 Från 2017-07-27 till 2017-08-17
Handläggare Utlämnande och sekretessprövningar 2017/018643 Från 2017-07-10 till 2017-07-31
Jurister Enheten för juridik 2017/020088 Från 2017-07-10 till 2017-07-31
Löneadministratör Enheten för ekonomi, planering och anskaffning 2017/023940 Från 2017-07-10 till 2017-07-31
Verksamhetsutvecklare och systemförvaltare enheten för avdelningsstab inspektion 2017/010644 Från 2017-07-10 till 2017-07-31

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-07-31