Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.
AnställningAvdelning/enhetDiarienummerAnslås

Handläggare

Avdelningen för regler, enheten för människa och omgivning 2016/023993 Från 2016-10-19- till 2016-11-09

Handläggare

Avdelningen för regler, enheten för teknik 2016/025806 Från 2016-10-12 till 2016-11-02

Jurist

Avdelningen för juridik, enheten för inspektionsjuridik 2016/031914 Från 2016-10-07 till 2016-10-28

Handläggare

Avdelningen för regler, enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer 2016/025110 Från 2016-10-04 till 2016-10-24

Administratör

Avdelningen för kommunikation, enheten för kommunikation och press 2016/025450 Från 2016-09-15 till 2016-10-05

Administratör till programmet för Osund konkurrens i arbetslivet

Avdelningen för juridik, enheten för utveckling 2016/022812 Från 2016-07-28 till 2016-08-18

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-10-19