Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.
AnställningAvdelning/enhetDiarienummerAnslås
Handläggare Avdelningen för regler, enheten för röligt arbete och stab 2017/045301 2017-12-20 till 2018-01-10
Administratör Avdelningen för inspektion, region nord 2017/052868 2017-12-15 till 2018-01-05
Handläggare Avdelningen för administration och analys, enheten för svarstjänst 2017/031646 2017-12-13 till 2018-01-02
Prognos och budgethandläggare Enheten för ekonomi, planering och anskaffning 2017/049029 2017-11-28 till 2017-12-29

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2018-01-16