Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.
AnställningAvdelning/enhetDiarienummerAnslås

Arbetsmiljöinspektör

Avdelningen för Inspektion, region Öst, Stockholm 2016/029204 Från 2016-12-08 till 2016-12-29

Arbetsmiljöinspektörer

Inspektionsavdelningen, region Öst, Linköping 2016/029206 Från 2016-12-02 till 2016-12-22

Arbetsmiljöinspektörer

Inspektionsavdelningen, region Syd, Växjö 2016/029208 Från 2016-12-02 till 2016-12-22

Arbetsmiljöinspektörer

Inspektionsavdelningen, region Syd, Mamö 2016/029207 Från 2016-11-29 till 2016-12-21

Arbetsmiljöinspektörer

Inspektionsavdelningen, region Mitt, Örebro 2016/029201 Från 2016-11-24 till 2016-12-16

Arbetsmiljöinspektörer

Inspektionsavdelningen region Väst, Mölndal 2016/028948 Från 2016-11-17 till 2016-12-09

Arbetsmiljöinspektörer

Inspektionsavdelningen region Väst, Jönköping 2016/028949 Från 2016-11-16 till 2016-12-08

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-12-08