Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.
AnställningAvdelning/enhetDiarienummerAnslås
Handläggare Avdelningen för regler, människan och omgiving 2016/047064 Från 2017-02-08 till 2017-03-01
Jurist Avdelningen för juridik, enheten för inspektionsjuridik 2016/056775 Från 2017-02-07 till 2017-02-28

Handläggare, allmänna frågor

Avdelningen för administration och analys, enheten för svarstjänst 2016/052107 Från 2017-02-27 till 2017-02-28

Handläggare, användarsupport för e-tjänster

Avdelningen för administration och analys, enheten för svarstjänst 2016/053027 Från 2017-02-07 till 2017-02-28

Handläggare

Avdelningen för regler, människa och omgivning  2016/045800 Från 2017-01-04 till 2017-02-14

Handläggare

Avdelningen för regler, människa och omgivning 2016/054115 Från 2017-01-16 till 2017-02-06

Arbetsmiljöinspektör

Avdelningen för Inspektion, Falun 2016/029200 Från 2016-12-27 till 2017-01-17

Sektionschef

Avdelningen för Inspektion, region Väst 2016/045478 Från 2016-12-22 till 2017-01-12

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-02-08