Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.
AnställningAvdelning/enhetDiarienummerAnslås
HR-specialist

Avdelningen för HR, enheten för HR

2016/058821 Från 2017-05-05 till 2017-05-26
HR-specialist, kompetensförsörjning

Avdelningen för HR, enheten för HR, lokaler och service

2016/058809 Från 2017-05-05 till 2017-05-26
Upphandlare

Avdelningen för administration och analys, enheten för ekonomi

2016/058198 Från 2017-04-25 till 2017-05-16
Handläggare

Avdelningen för kommunikation

2017/005807 Från 2017-04-04-20 till 2017-05-11
Informationssäkerhetsexpert

Avdelningen för administration och analys, enheten för infrastruktur

2016/0055873 Från 2017-04-20 till 2017-05-11
Handläggare, administration och handläggning av tillståndsärenden

Enheten för utveckling för juridik

2017/001997 Från 2017-04-12 till 2017-05-07

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-05-05