Beslut om anställning

Här kan du se de anställningar som blivit beslutade hos oss.
AnställningAvdelning/enhetDiarienummerAnslås
Administratör Inspektion region öst 2017/038742 2017-10-23 till 2017-11-13
Administration och handläggning av tillståndsärenden  Avdelningen för juridik 2017/035585 2017-10-11 till 2017-11-01
Pressekreterare Avdelningen för kommunikation 2017/028076 2017-10-11 till 2017-11-01
Jurist Avdelningen för inspektion Mitt 2017/035330 2017-10-04 till 2017-10-25 
Webbredaktör Avdelningen för kommunikation 2017/040476 2017-10-04 till 2017-10-25
HR specialist Avdelningen HR 2017/021764 2017-10-02 till 2017-10-23

Att överklaga ett beslut av anställning

Vill du överklaga Arbetsmiljöverkets tillsättningsbeslut ska du skriva till Statens överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm. Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på vår webbplats.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-10-23