Vad ska du göra vid varsel och uppsägningar?

Ibland måste ett företag ge varsel om uppsägning.
Det betyder att man förvarnar de anställda att
de kanske kommer att förlora jobbet.
Om det händer måste du som är arbetsgivare planera
hur du kan hjälpa de anställda att må bättre.

Tänk på att alla påverkas om många sägs upp

Att bli arbetslös eller få veta att man kanske
kommer att bli det är oftast mycket jobbigt.
Man kan påverkas på flera sätt:
Man förlorar pengar och ekonomisk trygghet. 
Man förlorar också sina kollegor
och kanske sin tro på framtiden.

Även de som får jobba kvar påverkas
när andra sägs upp.
De kan få skuldkänslor och bli oroliga
att de också ska förlora jobbet.
De kan också bli stressade
om det blir mer för dem att göra.

Berätta för alla anställda
vad som kommer att hända.
Annars kan det börja spridas rykten
som gör de anställda ännu mer oroliga.

Gör en plan

Om företaget bestämmer att ni måste säga upp personal
måste ni också planera
hur ni ska stötta de anställda.
De som förlorar jobbet måste få stöd.
Det kan vara någon att prata med
och hjälp att hitta ett nytt jobb.
De som får jobba kvar måste få information
om varför just de får stanna
och vad som kommer att hända.

Bestäm hur ni ska göra
och vem som ska ta ansvar för de olika uppgifterna.

Ge chefer och arbetsledare utbildning

Ofta är det chefer och arbetsledare som måste berätta för personalen
att de kommer förlora jobbet.
Det kan vara svårt.
Det är viktigt att man är beredd på hur människor kan reagera.
Därför måste du som är arbetsgivare se till
att cheferna får utbildning så att de vet hur de ska göra.

Kontakta företagshälsovården

Du kan också ta hjälp av företagshälsovården.
De kan till exempel:

  • utbilda chefer och arbetsledare i att hantera kriser
  • ge förslag på hur du kan hjälpa de som mår dåligt 
  • ordna samtalsgrupper.

Var beredd på konflikter

Det är svårt när anställda förlorar sina jobb
eller när saker förändras på arbetsplatsen.
Det kan lätt bli dålig stämning och konflikter.
I värsta fall kan det leda till mobbning.
Som arbetsgivare kan du förebygga det genom
att säga tydligt att sådant uppförande inte är okej.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-10-02