Ansvar och samarbete i arbetsmiljöarbetet

Det är viktigt att samarbeta med de anställda
och skyddsombuden.

Ni kan till exempel undersöka arbetsmiljön
tillsammans och prata om den på personalmöten.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-08-05