E-tjänster och blanketter

Tips och arbetstagares anmälan

Här kan du tipsa oss om missförhållanden på en specifik arbetsplats eller göra en arbetstagares anmälan.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad, se 

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Välj ärende

Tips om missförhållanden (ej arbetstagare)

Har du kännedom om en arbetsplats där arbetsmiljön inte är bra men där du själv inte arbetar så är det denna kategori du ska välja i kontaktformuläret. Du kan välja att vara anonym genom att inte ange kontaktuppgifter. Om du anger kontaktuppgifter så är det viktigt att du är medveten om att dessa uppgifter kan komma att lämnas ut om någon begär att få ta del av dessa.

Arbetstagares anmälan

För dig som vill anmäla missförhållanden på den arbetsplats där du arbetar. Anmälningarna från arbetstagare omfattas av sekretess enligt 28 kap. 14 § i offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL). Detta innebär i praktiken att vi, vid en förfrågan från arbetsgivaren eller annan utomstående, endast svarar att vi varken kan bekräfta eller dementera om det finns en anmälan om missförhållanden från en arbetstagare.

Tips och arbetstagares anmälanAllmänna frågor eller frågor om e-tjänster

Har du en allmän fråga eller en fråga om e-tjänster kontaktar du Svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Senast uppdaterad 2019-05-29