E-tjänster och blanketter

Kontaktformulär

Använd formuläret nedan för att ställa frågor om arbetsmiljö, arbetsskadestatistik, våra föreskrifter, lagar och regler eller våra e-tjänster. Här kan du också tipsa oss om missförhållanden på en specifik arbetsplats eller göra en arbetstagares anmälan.

Välj frågeområde

Allmän fråga

För dig som vill ställa en fråga om arbetsmiljö, arbetsskadestatistik eller våra lagar och regler. Glöm inte att skriva din e-postadress så att vi kan skicka ditt skriftliga svar tillbaka till dig. Lämna gärna även ditt telefonnummer. Ibland kan du får ett bättre och snabbare svar om våra handläggare har möjlighet att ringa upp dig.

Just nu har vi längre svarstider på skriftliga allmänna frågor. Vi ber er att i första hand söka svar i våra föreskrifter, vägledningar och på vår hemsida.

Fråga om våra e-tjänster

Om du fastnat i någon av våra e-tjänster eller vill veta om hur de fungerar och ska användas. Glöm inte att skriva din e-postadress så att vi kan skicka ditt skriftliga svar tillbaka till dig.

Tips om missförhållanden (ej arbetstagare)

Har du kännedom om en arbetsplats där arbetsmiljön inte är bra men där du själv inte arbetar så är det denna kategori du ska välja i kontaktformuläret. Du bör särskilt ange om du vill vara anonym. Det kommer då att beaktas genom en sekretessprövning vid en eventuell förfrågan att ta del av uppgifterna.

Arbetstagares anmälan

För dig som vill anmäla missförhållanden på den arbetsplats där du arbetar. Anmälningarna från arbetstagare omfattas av sekretess enligt 28 kap. 14 § i offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL). Detta innebär i praktiken att vi, vid en förfrågan från arbetsgivaren eller annan utomstående, endast svarar att vi varken kan bekräfta eller dementera om det finns en anmälan om missförhållanden från en arbetstagare.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-07-19