Kontakt via e-post

På grund av stora mängder spam till personal vars e-postadresser legat på webbsidan samt till våra myndighetsbrevlådor har vi valt att presentera e-postadresserna enligt nedan.
Bild som visar hur Arbetsmiljöverkets e-postadresser stavas @av.se

E-post till myndigheten

Vi har en ingång för de flesta frågor till myndigheten. Det gäller både frågor om förhållanden på en speciell arbetsplats och frågor av allmän eller övergripande karaktär. För dessa frågor är adressen:

arbetsmiljoverket@av.se

E-post till Arbetsmiljöverket

För kontakt med Publikationsservice angående beställning eller frågor om våra publikationer:

publikationsservice@av.se

E-post till Publikationsservice

För kontakt med webbredaktionen vid frågor, synpunkter etc. på webbplatsen:

webbredaktionen@av.se

E-post till webbredaktionen

För kontakt med presstjänsten

presstjansten@av.se

E-post till presstjänsten

E-post till enskilda personer

För att kontakta personal på Arbetsmiljöverket via e-post, skriv
adressen enligt följande modell:

fornamn.efternamn@av.se

alternativt om personen har dubbla för- eller efternamn:

fornamn.efternamn.efternamn@av.se
fornamn.efternamn-efternamn@av.se
fornamn.fornamn.efternamn@av.se
fornamn-fornamn.efternamn@av.se
fornamn.fornamn.efternamn.efternamn@av.se
fornamn.fornamn.efternamn-efternamn@av.se
fornamn-fornamn.efternamn.efternamn@av.se
fornamn-fornamn.efternamn-efternamn@av.se

Glöm dock inte att ersätta å och ä med a, och ö med o.

Studsar mejlet (det vill säga om du får det tillbaka tillsammans med ett meddelande om att mottagaren inte finns), ring 010-730 90 00.

Tack!

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-06-08