Kontakt via e-post

Om du vill kontakta oss via e-post använder du någon av följande adresser.

E-post till myndigheten

E-post till Arbetsmiljöverket

Publikationsservice

E-post till Publikationsservice

Vid frågor om eller synpunkter på webbplatsen

E-post till webbredaktionen

För kontakt med presstjänsten

E-post till presstjänsten

E-post till enskilda personer

För att kontakta personal på Arbetsmiljöverket via e-post, skriv
adressen enligt följande modell:

fornamn.efternamn@av.se

Glöm dock inte att ersätta å och ä med a, och ö med o.

Felstavad e-post tas inte emot

Vi tar inte emot e-post med felstavad e-postadress till domännamnet @av.se. Detta på grund av IT-säkerhetsskäl.

Mitt mejl studsar

Studsar mejlet, det vill säga om du får det tillbaka tillsammans med ett meddelande om att mottagaren inte finns, ring vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

E-post till Arbetsmiljöverket blir allmänna handlingar

Observera att e-post som skickas till Arbetsmiljöverket blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om någon begär att få ta del av dem. Endast i undantagsfall kan uppgifter i inkommande e-post omfattas av sekretess.

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker när vi tar emot, läser och i övrigt hanterar e-post. Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling på denna sida:

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-04-26