Kontakt via e-post

På grund av stora mängder spam till personal vars e-postadresser legat på webbsidan samt till våra myndighetsbrevlådor har vi valt att presentera e-postadresserna enligt nedan.
Bild som visar hur Arbetsmiljöverkets e-postadresser stavas @av.se

E-post till myndigheten

Vill du komma i kontakt med myndigheten via e-post använder du följande adress.

arbetsmiljoverket@av.se

E-post till Arbetsmiljöverket

För kontakt med Publikationsservice angående beställning eller frågor om våra publikationer:

publikationsservice@av.se

E-post till Publikationsservice

För kontakt med webbredaktionen vid frågor, synpunkter etc. på webbplatsen:

webbredaktionen@av.se

E-post till webbredaktionen

För kontakt med presstjänsten

presstjansten@av.se

E-post till presstjänsten

E-post till enskilda personer

För att kontakta personal på Arbetsmiljöverket via e-post, skriv
adressen enligt följande modell:

fornamn.efternamn@av.se

alternativt om personen har dubbla för- eller efternamn:

fornamn.efternamn.efternamn@av.se
fornamn.efternamn-efternamn@av.se
fornamn.fornamn.efternamn@av.se
fornamn-fornamn.efternamn@av.se
fornamn.fornamn.efternamn.efternamn@av.se
fornamn.fornamn.efternamn-efternamn@av.se
fornamn-fornamn.efternamn.efternamn@av.se
fornamn-fornamn.efternamn-efternamn@av.se

Glöm dock inte att ersätta å och ä med a, och ö med o.

Studsar mejlet (det vill säga om du får det tillbaka tillsammans med ett meddelande om att mottagaren inte finns), ring 010-730 90 00.

Tack!

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-05