Kalender

Seminarium angående arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv

Fyra forskningsrapporter med tonvikt på arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv presenteras på seminariet.
sep
23
Tid: 13:00 - 16:30
Plats: Stockholm, Vasagatan 7A

Forskningsrapporterna har tilldelats forskningsbidrag från Arbetsmiljöverket vars syfte är att stimulera forskning som är relevant för tillsynsverksamheten.

De fyra forskningsområdena är:

  • ”Arbetsmiljöarbete i politikstyrda och könssegregerade organisationer” - Vicki Johansson, Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan
  • ”Mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet - innovationer för tillsyn” - Susanna Toivanen, Stockholms universitet/KI, CHESS
  • ”Jämställd arbetshälsa? Genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln” - Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv
  • ”Handintensivt arbete: en metodik för riskbedömning, medicinska kontroller och utvärdering” - Teresia Nyman, Uppsala universitet, Arbets- och miljömedicin

Forskningsrapporterna har tilldelats forskningsbidrag från Arbetsmiljöverket vars syfte är att stimulera forskning som är relevant för tillsynsverksamheten. Läs mer om forskningsbidraget på:

Fyra får forskningsbidrag under 2016-2018

Tid: måndagen den 23 september klockan 13.00 - 16.30 (kaffe serveras i pausen).

Plats: lokal Clara 1, 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.

Pris: Seminariet är kostnadsfritt. Vid presentationen finns utrymme att ställa frågor.

Medverkande:

Vicki Johansson, Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan
Susanna Toivanen, Stockholms universitet/KI, CHESS
Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv
Teresia Nyman, Uppsala universitet, Arbets- och miljömedicin

Från Arbetsmiljöverket:

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef statistik- och analys
Sonya Aho, pressekreterare, moderator

Anmälan:

Anmäl dig senast onsdagen 18 september via seminarium@av.se märkt ”Ohälsa” i ämnesraden.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Kalender