Kalender

ILO: arbetsmiljöarbetet i går, i dag och i morgon

Konferens med anledning av ILO:s 100-årsjubileum och världsarbetsmiljödagen
apr
26
Tid: 09:00 - 11:30
Plats: Näringslivet hus (Svenskt Näringsliv), rum ”Wallenbergaren”, Storgatan 19, Stockholm

Med anledning av ILO:s hundraårsjubileum och världsarbetsmiljödagen anordnar den svenska ILO-kommittén och Arbetsmiljöverket den 26 april 2019 en konferens om ILO:s arbete under 100 år för förbättrade arbetsmiljövillkor och framtidens arbete för förbättrad arbetsmiljö. Konferensen vänder sig till arbetsmarknadens parter, forskare, studenter, myndigheter och andra intresserade. Välkomna!

Tid: Fredag den 26 april klockan 9-11:30, frukost serveras från 8.30

Plats: Näringslivet hus (Svenskt Näringsliv), rum ”Wallenbergaren”, Storgatan 19, Stockholm

Program

Moderator: Bosse Andersson, informationsansvarig på Medlingsinstitutet

Välkommen

Erna Zelmin Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket

ILO:s betydelse som aktör på arbetsmiljöområdet hittills och i framtiden

Corinne Vargha, chef för ILO:s normavdelning, ILO

Parternas syn på arbetsmiljöarbetet i framtiden

Malin Wreder, enhetschef på enheten för Välfärd, utbildning och arbetsmarknad, LO

Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv

Avslutning

Per Ewaldsson, ordförande i svenska ILO-kommittén

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs. Anmälan för seminariet är nu stängt.

Behandling av personuppgifter

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till:

Behandling av personuppgifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Kalender