Kalender

Att förebygga dödsolyckor

Välkommen till en heldagskonferens om forskning och om vad arbetsmarknadens parter gör för att förebygga dödsolyckor och arbetsolyckor
maj
5
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4

Regeringen har i sin arbetsmiljöstrategi antagit en nollvision mot dödsolyckor och även beslutat om åtgärder som ska leda till förebyggande av arbetsolyckor. Några av de mest riskutsatta branscherna är bygg, transport och de gröna näringarna. Arbetsmiljöverket fick i samband med strategin ett antal uppdrag och vill nu förmedla ny forskningsbaserad kunskap och också låta arbetsmarknadens parter berätta om hur de arbetar för att förebygga arbetsolyckor.

Anmäl dig till konferensen, extern länk, öppnas i nytt fönster

Förmiddagen: aktuell forskning om dödsolyckor och säkerhetsarbete

Under förmiddagen presenterar forskare fyra nya kunskapssammanställningar.

Dödsolyckor i arbetslivet – delrapport 1 och 2

Hur kan statistik över dödsolyckor och andra svårare arbetsolyckor användas för att prioritera åtgärder för att minska olycksfall i arbetet?

Forskare: Bengt Järvholm, Johanna Björnstig och Ulf Björnstig, samtliga vid Umeå universitet.

Dödsolyckor i arbetslivet, kunskapssammanställning

Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet

Hur kan föreställningar om kön ha betydelse för säkerhetsarbete och arbetsrelaterade olyckor och dödsolyckor inom mansdominerade yrken och sektorer?

Forskare: Åsa Ek, Lunds tekniska högskola och Gunilla Olofsdotter, Mittuniversitetet.

Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet, kunskapssammanställning

Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen

Vad visar internationell forskning om riskfaktorer och riskprevention i byggbranschen och vilka kunskapsbrister finns?

Forskare: Jan Johansson, Leif Berglund, Maria Johansson, Magnus Nygren, Kjell Rask, Björn Samuelsson och Magnus Stenberg, samtliga vid Luleå tekniska universitet.

Risker och riskprevention i byggarbetsplatser

Eftermiddagen: Arbetsmarknadens parters insatser i arbetsmiljöarbetet

Eftermiddagen består av tre parallella sessioner på temat bygg- och installationsbranschen, transportbranschen samt de gröna näringarna. Sessionerna anordnas och leds av parterna inom respektive bransch där de berättar om utmaningar och erfarenheter i arbetet med att skapa en säker och trygg arbetsmiljö.

Anmäl dig senast den 28 april

Vi vänder oss till dig som är arbetsgivare, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, fackpress, forskare eller som på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor. I pauserna kan du träffa Arbetsmiljöverkets svarstjänst och andra utställare.

Konferensen är kostnadsfri. Lunch och kaffe ingår.

Anmäl dig senast den 28 april

Anmäl dig till konferensen, extern länk, öppnas i nytt fönster

Har du frågor om konferensen? Mejla till konferens5maj@av.se.

Varmt välkommen!
Arbetsmiljöverket

Program för dagen

8.30–9.00 Registrering

9.00–9.10 Inledning av Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem

9.10–9.25 Statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet

9.30–10.15 Presentation: Dödsolyckor i arbetslivet

10.15–10.45 Paus

10.45–11.30 Presentation: Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet

11.30–12.15 Presentation: Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen

12.15–12.30 Frågestund

12.30–13.30 Lunch

13.30–15.00 Arbetsmarknadens parters insatser i arbetsmiljöarbetet (parallella sessioner)
- Bygg- och installationsbranschen
- Transportbranschen
- Gröna näringarna

15.00–15.30 Paus

15.30–16.00 Avslutning

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Kalender