Kalender

Åtgärder för säkrare personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Personförflyttningar är en av de vanligaste risksituationerna där arbetsskador kan uppstå bland hälso- och sjukvårdspersonal. Arbetsgivare, vårdpersonal, företagshälsovård och andra berörda får här en vetenskaplig vägledning i vilka arbetsmiljöåtgärder som bidrar till säkra personförflyttningar.
maj
20
Tid: 14:30 - 16:00
Plats: lokal Clara 1, 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.

På seminariet presenterar författarna kunskapssammanställningen ”Säkrare personförflyttningar - åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg”. Författarna diskuterar konkreta framgångsfaktorer och åtgärder som kan stödja både chefer och personal i det dagliga praktiska arbetet. Det handlar om att skapa långsiktiga, hållbara metoder för personförflyttningar.

Vid presentationen finns utrymme att ställa frågor.

Tid: måndagen den 20 maj klockan 14.30 - 16.00 (kaffe serveras från kl. 14.00).

Plats: lokal Clara 1, 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.

Pris: Seminariet är kostnadsfritt. 

Medverkande:

Charlotte Wåhlin, med. dr

Arbets- och miljömedicin, Område ergonomi, Region Östergötland

Kjerstin Stigmar, Dr med. Vet.

Institutionen för hälsovetenskaper, Forskargruppen fysioterapi, Lunds universitet

Emma Nilsing Strid, med. dr

Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län

Från Arbetsmiljöverket:

Christina Jonsson, enhetschef

Anmälan: Anmäl dig senast onsdagen 15 maj via:

mailto:seminarium@av.se märkt ”Personförflyttningar”.

På av.se på på sidan om våra kunskapssammanställningar hittar du våra kunskapssammanställningar att beställa eller ladda ner. Även denna kunskapssammanställning och en kort introduktionsfilm kommer att läggas dit.

Kunskapssammanställningar 

Varmt välkommen!

Arbetsmiljöverket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Kalender