Arbeta hos oss

Vårt arbete gör skillnad för alla som arbetar i Sverige. Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden för hela arbetsmarknaden.
Bild på en grupp medarbetare som samtalar runt ett arbetsbord.

Bidra till samhällsnytta och bättre arbetsmiljö för hela arbetsmarknaden

Arbetsmiljöverkets vision är att alla vill och kan skapa en god arbetsmiljö. Som medarbetare hos oss medverkar du till att ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund av sitt arbete. Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Viktiga arbetsuppgifter

På Arbetsmiljöverket får du som medarbetare variationsrika, utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter. Du får även ett brett nätverk av kollegor som är ledande specialister, med stor passion för sitt arbete och vårt gemensamma uppdrag.

Arbetsmiljöverket bedriver verksamheten så att den främjar mångfald, likabehandling och en arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkande handlingar. Hos oss får du ett betydelsefullt arbete tillsammans med många kunniga kollegor som alla vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag.

Vi vill så klart föregå med gott exempel så att medarbetare på Arbetsmiljöverket mår bra, trivs, känner engagemang och känner att arbetet gör skillnad. Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete, bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor.

Kompetensutveckling och karriär

Arbetsmiljöverket satsar på medarbetarnas kompetensutveckling med ett stort utbud av interna utbildningar. Vi är en kunskapsintensiv organisation där våra medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling. Det innebär att vi strukturerat arbetar för att utveckla medarbetare och chefer så att alla har rätt kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Som medarbetare hos oss har du en individuell utvecklingsplan som uppdateras årligen. Du startar din anställning med ett gediget introduktionsprogram. Utöver det får även samtliga arbetsmiljöinspektörer, och även vissa andra yrkeskategorier, en tillsynsutbildning som pågår under sex månader.

Vi vet att många väljer att arbeta hos oss för vårt viktiga uppdrag, möjligheten till utveckling och för att det finns många intressanta yrkesroller inom myndigheten. Chanserna till en intressant karriär inom Arbetsmiljöverket är goda.

Hälsa och friskvård

Arbetsmiljöverket vill bidra till en god hälsa och en sund livsstil hos våra medarbetare. Därför erbjuder vi bland annat en timmes friskvård på arbetstid per vecka och anställd, liksom en friskvårdspeng upp till 2000 kr per år. Friskvårdspengen kan du använda till många olika träningsformer och träningskort.

Flexibla arbetstider

Med ett generöst flextidsavtal ger vi dig chansen att själv planera din arbetstid för att skapa en bra balans mellan arbete och fritid. Du har även tillgång till de tekniska hjälpmedel som behövs för arbete utanför kontoret.

Arbetstiden för dig som arbetar heltid är 39 timmar och 45 minuter per vecka. Vissa arbetsdagar före helgdagar är arbetstidsförkortade.

Individuell lönesättning

Arbetsmiljöverket tillämpar individuell lönesättning. Faktorer som påverkar lönen är arbetets svårighetsgrad, vilket ansvar du har, hur du samverkar med andra, din skicklighet och dina resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Semesterdagar

Som statligt anställd får du i regel fler semesterdagar per år än många andra. Du har rätt till 28 semesterdagar till och med det år du fyller 29, året därpå får du 31 semesterdagar och från året du fyller 40 har du rätt till 35 semesterdagar. Du kan ta ut betald semester redan ditt första anställningsår.

Om du blir förälder

Vårt arbetstidsavtal med generös flextidsram gör det möjligt att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Du kan även förkorta din arbetstid fram till och med barnet fyllt tolv år. Vid föräldraledighet får du ett föräldrapenningtillägg så att du erhåller närmare 90 % av din lön under 360 föräldrapenningdagar.

Ersättning för sjuk- och hälsovård

Som medarbetare hos Arbetsmiljöverket har du har möjlighet att vara ledig utan löneavdrag för läkarbesök hos både företagshälsovården och öppenvården. Arbetsmiljöverket ersätter även viss del av kostnaden för läkarbesöket samt även viss del av kostnaden för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Om du blir sjuk kompletterar vi den sjukpenning du får från Försäkringskassan. Det innebär att du får cirka 90 procent av din normala inkomst under dag 15-364 av sjukskrivningen.

Pensionsavtal

Som medarbetare på Arbetsmiljöverket omfattas du av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande- och sjukpension. Mer information hittar du på Statens pensionsverk (SPV).

spv.se, extern länk, öppnas i nytt fönster

Försäkringar

Om en arbetsskada skulle inträffa har du en arbetsskadeförsäkring som ger dig ersättning. Du omfattas även av en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande. För dig som reser i arbetet har vi även reseförsäkring. På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa om förmåner för anställda i staten.

arbetsgivarverket.se, extern länk, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets huvudsakliga uppdrag är att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Vi gör bland annat besök, så kallade tillsynsinspektioner, på arbetsplatser för att undersöka hur det ser ut. Därför är många av oss som arbetar här arbetsmiljöinspektörer, men vi är också jurister, kommunikatörer, ekonomer, statistiker, ingenjörer, samhällsvetare med mera.

Vi är totalt ca 650 anställda på Arbetsmiljöverket, spridda över stora delar av landet. Vi finns på 11 orter, från Malmö till Luleå. Vårt huvudkontor finns i Stockholm.

Tillsammans har vi tagit fram tre värdeord: trovärdig, kommunikativ och offensiv. Dessa leder oss i vårt dagliga arbete och anger hur vi ska agera och uppfattas av andra. Liksom för alla statsanställda, finns även grundläggande principer som är utgångspunkten för allt vårt arbete. Mer om statsanställdas värdegrund finns att läsa om på Arbetsgivarverkets webbplats.

arbetsgivarverket.se, extern länk, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-12-10