Fler nyheter

Många svar på remissen om ny regelstruktur

  • 22 januari 2021

Den 30 december 2020 gick remisstiden ut för Arbetsmiljöverkets förslag till en ny regelstruktur för föreskrifter och allmänna råd. Drygt 100 remissinstanser har lämnat in svar med totalt cirka 5 000 synpunkter. Viktiga synpunkter som nu noggrant ska gås igenom och analyseras.

Arbetsmiljöverkets remissförslag handlar framförallt om att befintliga paragrafer har sorterats in i en ny regelstruktur. Målet med den nya regelstrukturen är att det ska bli lättare att överblicka, hitta och förstå reglerna.

– Vår ambition är att det ska bli enklare för arbetsgivare och andra som berörs av föreskrifterna att hitta och förstå vilka föreskrifter som gäller. Vi vill göra det lättare att följa reglerna. Ytterst handlar det om att den nya regelstrukturen ska bidra till att ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet, säger Ywonne Strempl, chef för Avdelningen för regler vid Arbetsmiljöverket.

Engagemanget och intresset för att lämna synpunkter på den nya regelstrukturen har varit stort. Arbetsmiljöverket har fått in cirka 5 000 synpunkter från drygt 100 remissinstanser.

Alla synpunkter viktiga

Eva Barkström leder arbetsgruppen som nu tar sig an alla remissvar.

– Alla synpunkter är viktiga för oss. Vi har fått många synpunkter på vårt förslag, både övergripande och i detaljfrågor. Det kommer ta tid att gå igenom alla synpunkter och att ta ställning till all respons som vi har fått. Det är ett stort arbete som vi nu är i full gång med, säger Eva Barkström.

Fortsatt dialog med arbetsmarknadens parter

I samband med att remisstiden gick ut har arbetsmarknadens parter gemensamt framfört synpunkter på arbetet till Arbetsmiljöverket. Synpunkterna handlar både om processen och om innehållet i den nya regelstrukturen.

– Under de senaste åren har vi haft återkommande möten med arbetsmarknadens parter om regelstrukturen. Nu vill vi också, tillsammans med dem, hitta former för att återkoppla och diskutera de synpunkter vi fått från dem så att slutresultatet, det vill säga ett nytt regelverk, blir så bra som möjligt. Vi räknar med att slutresultatet kommer att bli bättre än vårt första förslag tack vare det omfattande arbete som alla remissinstanser har lagt ner på sina svar. Som myndighet skickar vi förslag på remiss för att en bredare krets ska kunna granska detaljerna och bidra med sina synpunkter. Vi är mycket tacksamma för all återkoppling som vi har fått. Det är tydligt att reglerna om arbetsmiljö berör och engagerar många, säger Ywonne Strempl.


Läs mer om Arbetsmiljöverkets arbete med regelförnyelse och en ny regelstruktur:

Regelförnyelse

Relaterade nyheter

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet
  • 10 januari 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Bidraget ska främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter.
Belastningsskador vanliga i branscher som hanterar paket
  • 19 december 2022
Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsskadorna i branscher inom e-handelskedjan. Slutrapporten om inspektion av e-handeln visar att branscherna bör ha en dialog om lösningar för pakethantering som minskar riskerna - exempelvis om viktgränser, emballage och lossningsmiljöer.
Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Fler nyheter