Fler nyheter

Det här gäller för gravida

  • 1 oktober 2021
Samma regler gäller för alla gravida – det ska alltid göras individuella riskbedömningar av covid-19-smitta på jobbet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida gäller även nu när de allmänna restriktionerna har hävts.
Bild på en låtsasgravid mans mage med kvinnlig hand på

Från den 29 september har regeringen och Folkhälsomyndigheten släppt på restriktionerna, eftersom vaccinationstäckningen och effekterna av vaccinet bedöms vara goda.

– Vi får många frågor om gravida nu. Vi vill klargöra att det alltid ska göras individuella riskbedömningar för alla gravida, oavsett om de är vaccinerade. Arbetsgivaren ska till exempel ta hänsyn till hur länge och hur mycket den gravida kvinnan exponeras för coronasmitta i sitt arbete, det kan se väldigt olika ut beroende på var man arbetar, säger Björne Olsson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets regelavdelning.

För samtliga gravida arbetstagare gäller som tidigare Arbetsmiljöverkets regler, inklusive föreskrifterna för gravida.

Det är särskilt viktigt att arbetsgivarna vid riskbedömningar tar hänsyn till graden och varaktigheten av arbetstagarens exponering för covid-19. Utöver detta ska hänsyn tas till hur arbetstagarna mår och eventuell oro.

Detta kan leda till olika slutsatser för gravida medarbetare, och i linje med riskbedömningen får arbetsgivaren bedöma om den gravida kan arbeta eller inte, beroende på situationen på deras arbetsplats.

Fortfarande gäller att gravida inte ska jobba med patienter inom vård och omsorg som har misstänkt eller konstaterad covid-19 smitta. Detta gäller även om de är fullvaccinerade.

– Det är viktigt att alla arbetsgivare fortsatt vidtar de åtgärder som krävs för att alla gravida medarbetare ska känna sig trygga på jobbet, detta ska ske i dialog med medarbetaren. Vi förstår att det här är en komplex situation med svåra avvägningar, säger Björne Olsson.

Arbetsmiljöverket följer kontinuerligt utvecklingen och kunskapsläget.

Graviditet och amning

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Fler nyheter