Fler nyheter

Vi överklagar Serafen-ärendet

  • 16 juni 2020

Arbetsmiljöverket överklagar kammarrättens beslut i det uppmärksammade ärendet om skyddsutrustning för personalen på äldreboendet Serafen i Stockholm.

Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.

– Vi står fast vid vårt beslut att personalen ska ha det skydd som behövs för att inte bli smittade och sjuka, i det här fallet vätskeavvisande munskydd och visir vid patientnära arbete, säger Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

I april beslutade Arbetsmiljöverket att personalen på Serafens äldreboende ska ha både visir och vätskeavvisande munskydd i patientnära arbete med patienter som är, eller misstänkts vara, smittade av det nya coronaviruset. Beslutat fattades efter ett skyddsombudsstopp, i linje med skyddsombudens begäran.

Men arbetsgivaren, Stockholms kommun, överklagade och Förvaltningsrätten upphävde vårt beslut. Förvaltningsrätten menade att begreppet ”patientnära arbete”, som vi anser är ett vedertaget begrepp inom sjuk- och hälsovården, var otydligt. De tog dock inte ställning till sakfrågan, det vill säga kravet på skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket överklagade till kammarrätten, som inte ville ta upp domen för högre prövning. Nu fortsätter vi att driva processen och yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i ärendet.

– Vi driver den här processen vidare eftersom vi vill få sakfrågan prövad. Vi har ställt liknande krav på att personalen ska ha den skyddsutrustning som behövs, så som munskydd och visir, i patientnära arbete i fler ärenden, säger Anna Varg, chefsjurist.

Arbetsmiljöverket tar ställning till varje skyddsombudsstopp för sig, baserat på arbetsförhållandena på arbetsplatsen, regler, lagar och de rekommendationer som är aktuella, utifrån rådande kunskapsläge. Vid liknande arbetsförhållanden gäller samma krav på skydd. När det gäller patientnära arbete, där det finns en risk att få droppar av kroppsvätska på ansiktet, ska visir och vätskeavvisande munskydd (2R) användas eftersom coronaviruset är klassat som dropp- och kontaktsmitta. Arbetsgivaren ska fortfarande göra riskbedömningar av arbetet, så att det kan ske säkert på fler sätt än genom skyddsutrustning.

Aktuell information om ärendet

För aktuell information information om ärendet kan du läsa mer via länken nedan:

Detta har hänt i Serafen-ärendet

Relaterade nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
  • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
  • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter