Fler nyheter

Vi överklagar Serafen-ärendet

  • 16 juni 2020

Arbetsmiljöverket överklagar kammarrättens beslut i det uppmärksammade ärendet om skyddsutrustning för personalen på äldreboendet Serafen i Stockholm.

Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.

– Vi står fast vid vårt beslut att personalen ska ha det skydd som behövs för att inte bli smittade och sjuka, i det här fallet vätskeavvisande munskydd och visir vid patientnära arbete, säger Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

I april beslutade Arbetsmiljöverket att personalen på Serafens äldreboende ska ha både visir och vätskeavvisande munskydd i patientnära arbete med patienter som är, eller misstänkts vara, smittade av det nya coronaviruset. Beslutat fattades efter ett skyddsombudsstopp, i linje med skyddsombudens begäran.

Men arbetsgivaren, Stockholms kommun, överklagade och Förvaltningsrätten upphävde vårt beslut. Förvaltningsrätten menade att begreppet ”patientnära arbete”, som vi anser är ett vedertaget begrepp inom sjuk- och hälsovården, var otydligt. De tog dock inte ställning till sakfrågan, det vill säga kravet på skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket överklagade till kammarrätten, som inte ville ta upp domen för högre prövning. Nu fortsätter vi att driva processen och yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i ärendet.

– Vi driver den här processen vidare eftersom vi vill få sakfrågan prövad. Vi har ställt liknande krav på att personalen ska ha den skyddsutrustning som behövs, så som munskydd och visir, i patientnära arbete i fler ärenden, säger Anna Varg, chefsjurist.

Arbetsmiljöverket tar ställning till varje skyddsombudsstopp för sig, baserat på arbetsförhållandena på arbetsplatsen, regler, lagar och de rekommendationer som är aktuella, utifrån rådande kunskapsläge. Vid liknande arbetsförhållanden gäller samma krav på skydd. När det gäller patientnära arbete, där det finns en risk att få droppar av kroppsvätska på ansiktet, ska visir och vätskeavvisande munskydd (2R) användas eftersom coronaviruset är klassat som dropp- och kontaktsmitta. Arbetsgivaren ska fortfarande göra riskbedömningar av arbetet, så att det kan ske säkert på fler sätt än genom skyddsutrustning.

Aktuell information om ärendet

För aktuell information information om ärendet kan du läsa mer via länken nedan:

Detta har hänt i Serafen-ärendet

Relaterade nyheter

Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
  • 8 mars 2023
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.
Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)
  • 1 mars 2023
Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022
  • 23 februari 2023
Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
  • 15 februari 2023
Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att fokusera p...
Fler nyheter