Fler nyheter

Vi överklagar Serafen-ärendet

  • 16 juni 2020

Arbetsmiljöverket överklagar kammarrättens beslut i det uppmärksammade ärendet om skyddsutrustning för personalen på äldreboendet Serafen i Stockholm.

Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.

– Vi står fast vid vårt beslut att personalen ska ha det skydd som behövs för att inte bli smittade och sjuka, i det här fallet vätskeavvisande munskydd och visir vid patientnära arbete, säger Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

I april beslutade Arbetsmiljöverket att personalen på Serafens äldreboende ska ha både visir och vätskeavvisande munskydd i patientnära arbete med patienter som är, eller misstänkts vara, smittade av det nya coronaviruset. Beslutat fattades efter ett skyddsombudsstopp, i linje med skyddsombudens begäran.

Men arbetsgivaren, Stockholms kommun, överklagade och Förvaltningsrätten upphävde vårt beslut. Förvaltningsrätten menade att begreppet ”patientnära arbete”, som vi anser är ett vedertaget begrepp inom sjuk- och hälsovården, var otydligt. De tog dock inte ställning till sakfrågan, det vill säga kravet på skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket överklagade till kammarrätten, som inte ville ta upp domen för högre prövning. Nu fortsätter vi att driva processen och yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i ärendet.

– Vi driver den här processen vidare eftersom vi vill få sakfrågan prövad. Vi har ställt liknande krav på att personalen ska ha den skyddsutrustning som behövs, så som munskydd och visir, i patientnära arbete i fler ärenden, säger Anna Varg, chefsjurist.

Arbetsmiljöverket tar ställning till varje skyddsombudsstopp för sig, baserat på arbetsförhållandena på arbetsplatsen, regler, lagar och de rekommendationer som är aktuella, utifrån rådande kunskapsläge. Vid liknande arbetsförhållanden gäller samma krav på skydd. När det gäller patientnära arbete, där det finns en risk att få droppar av kroppsvätska på ansiktet, ska visir och vätskeavvisande munskydd (2R) användas eftersom coronaviruset är klassat som dropp- och kontaktsmitta. Arbetsgivaren ska fortfarande göra riskbedömningar av arbetet, så att det kan ske säkert på fler sätt än genom skyddsutrustning.

Aktuell information om ärendet

För aktuell information information om ärendet kan du läsa mer via länken nedan:

Detta har hänt i Serafen-ärendet

Relaterade nyheter

Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Webbinarium om digitaliseringen av Arbetsmiljöverkets regler
  • 8 november 2022
Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse fortsätter. Målet är att göra det enklare att hitta, förstå och använda arbetsmiljöreglerna. På ett webbinarium den 10 november visar Arbetsmiljöverket hur det blir när reglerna digitaliseras.
Spara energi utan att försämra arbetsmiljön
  • 21 oktober 2022
I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent.
Fler nyheter