Fler nyheter

Undantag från regler för Skyddsmask 90 förväntas under veckan

  • 17 mars 2020

På grund av rådande risk för smittspridning av Coronaviruset har EU-kommissionen igår, den 16 mars, gett ut nya rekommendationer om bedömning av bland annat personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning.

Baserat på den rekommendationen kommer Arbetsmiljöverket nu att se över hur Skyddsmask 90 får användas inom hälso- och sjukvården, räddningstjänst, militär, polis och andra verksamheter som ska upprätthålla allmän ordning.

Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem har fattat beslut om att inleda ett snabbt arbete med att ta fram en föreskrift om undantag från Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning, i form av Skyddsmask 90.

Detta innebär att man inte längre kommer behöva söka dispens för användande av Skyddsmask 90 för den typen av verksamhet som omfattas av undantaget och där dispens idag kan ges.

Vi arbetar mycket snabbt med att ändra våra föreskrifter för att utnyttja det utrymme som kommissionen nu har öppnat för undantag att använda skyddsutrustning som inte är CE-märkt, som bland annat Skyddsmask 90.

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
  • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
  • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
  • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter