Fler nyheter

Undantag från regler för Skyddsmask 90 förväntas under veckan

  • 17 mars 2020
På grund av rådande risk för smittspridning av Coronaviruset har EU-kommissionen igår, den 16 mars, gett ut nya rekommendationer om bedömning av bland annat personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning.

Baserat på den rekommendationen kommer Arbetsmiljöverket nu att se över hur Skyddsmask 90 får användas inom hälso- och sjukvården, räddningstjänst, militär, polis och andra verksamheter som ska upprätthålla allmän ordning.

Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem har fattat beslut om att inleda ett snabbt arbete med att ta fram en föreskrift om undantag från Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning, i form av Skyddsmask 90.

Detta innebär att man inte längre kommer behöva söka dispens för användande av Skyddsmask 90 för den typen av verksamhet som omfattas av undantaget och där dispens idag kan ges.

Vi arbetar mycket snabbt med att ändra våra föreskrifter för att utnyttja det utrymme som kommissionen nu har öppnat för undantag att använda skyddsutrustning som inte är CE-märkt, som bland annat Skyddsmask 90.

Fler nyheter