Fler nyheter

Undantag från regler för Skyddsmask 90 förväntas under veckan

  • 17 mars 2020

På grund av rådande risk för smittspridning av Coronaviruset har EU-kommissionen igår, den 16 mars, gett ut nya rekommendationer om bedömning av bland annat personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning.

Baserat på den rekommendationen kommer Arbetsmiljöverket nu att se över hur Skyddsmask 90 får användas inom hälso- och sjukvården, räddningstjänst, militär, polis och andra verksamheter som ska upprätthålla allmän ordning.

Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem har fattat beslut om att inleda ett snabbt arbete med att ta fram en föreskrift om undantag från Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning, i form av Skyddsmask 90.

Detta innebär att man inte längre kommer behöva söka dispens för användande av Skyddsmask 90 för den typen av verksamhet som omfattas av undantaget och där dispens idag kan ges.

Vi arbetar mycket snabbt med att ändra våra föreskrifter för att utnyttja det utrymme som kommissionen nu har öppnat för undantag att använda skyddsutrustning som inte är CE-märkt, som bland annat Skyddsmask 90.

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter