Fler nyheter

Regeringen ger nytt informationsuppdrag till Arbetsmiljöverket

  • 25 september 2020

Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Informationsinsatsen ska särskilt fokusera på risker i arbetsmiljön för personal inom vård och omsorg samt för arbetstagare som arbetar på distans, exempelvis i hemmet.

Regeringen ser ett ökat behov av att sprida information om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under den rådande pandemin. Det handlar om att möta utmaningar som pressade arbetsförhållanden och oklara gränser mellan arbete och privatliv.

– Vi välkomnar det här uppdraget, som sätter fokus på något som riskerar att komma i skymundan under pandemin, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Med rätta har många fokuserat på arbetsmiljöfrågor som rör riskerna för coronasmitta, men arbetsgivarna får inte glömma att även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har förändrats under pandemin.

– Många inom vård och omsorg har varit utsatta för hård press under lång tid, med att hantera riskerna för smitta, långa arbetspass, dödsfall med mera. Alla de som arbetar på distans just nu har andra utmaningar, som exempelvis minskade sociala kontakter med arbetskamrater. Vi kommer att jobba brett med kommunikation för att öka kunskapen hos arbetsgivare om vad ansvaret för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön betyder och hur de kan jobba med den. Allt för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Tre miljoner kronor avsätts för uppdraget i år. Ytterligare medel avses avsättas för uppdraget under 2021.

Relaterade nyheter

Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Webbinarium om digitaliseringen av Arbetsmiljöverkets regler
  • 8 november 2022
Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse fortsätter. Målet är att göra det enklare att hitta, förstå och använda arbetsmiljöreglerna. På ett webbinarium den 10 november visar Arbetsmiljöverket hur det blir när reglerna digitaliseras.
Spara energi utan att försämra arbetsmiljön
  • 21 oktober 2022
I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent.
Fler nyheter