Fler nyheter

Närmare gränsöverskridande samarbete nödvändigt för att bekämpa svartarbete i transportsektorn

 • 28 september 2020

Den 23 september ordnade Arbetsmiljöverket ett webbinarium om utmaningar och möjligheter i transportsektorn. Webbinariet var en del av EU:s initiativ för att bekämpa svartarbete och av den pågående kampanjen #EU4fairwork.

– Syftet var att synliggöra de problem som vi vet finns i transportsektorn. Att vi fokuserar på just transportsektorn beror på att den brottas med olika slags missförhållanden i en stor del av EU:s medlemsländer. Det handlar om utnyttjad arbetskraft, fusk med kör- och vilotider och att inte få sin veckovila på annan plats än i lastbilen. Det fuskas också med skatter och avgifter, vilket leder till osund konkurrens som gör det svårt för flertalet seriösa åkerier att klara sig, säger Magnus Falk, chef för enheten för internationella frågor på Arbetsmiljöverket.

Deltagare i webbinariet var bland annat inspektörer, sakkunniga och jurister från myndigheter motsvarande arbetsmiljöverk, trafikpolis, gränspolis och tullmyndighet i de nordiska och baltiska länderna. Representanter för European Labour Authority deltog också, liksom arbetsmarknadens parter inom transportsektorn.

Arbetsmarknadens parter efterlyser närmare samarbete

Representanter för Svenska Transportarbetareförbundet och Norges Lastebileier-Forbund hade en likartad bild av problemen i sektorn. De beskrev hur utländska chaufförer utnyttjas i deras respektive länder – genom låga löner, otillräckligt med vila och bilen som sovplats – och hur deras arbetsgivare agerar för att undvika att betala skatter. De pekade också på att även om frakttransporter på väg ökar i snabb takt, så är lönsamheten mycket låg.

För att bekämpa osund konkurrens och social dumpning från lågkostnadsländer i andra delar av EU, efterlyste de ett närmare samarbete med myndigheter eftersom de kan förse myndigheterna med branschkännedom. De lyfte också fram behovet av starkare samarbete mellan berörda myndigheter, men var medvetna om de hinder som gällande sekretessbestämmelser sätter. En fråga som oroar är genomförandet av EU:s nya mobilitetspaket – hur reglerna ska drivas igenom och vilken myndighet som ska kontrollera att det sker. Ökad kontroll och effektivare sanktioner är viktigt för att se till att de efterlevs.

Behöriga myndigheter behöver bättre sätt att dela information

Under veckorna före webbinariet genomförde länderna samordnade inspektioner. De var inriktade på att hitta fordon och chaufförer med ursprung i ett annat land som kunde hjälpa till med att följa upp chaufförens anställningssituation. Detta är nödvändigt för att bestämma vilka arbetsvillkor som chauffören har rätt till.

Länderna presenterade sina resultat och diskuterade vilka utmaningar som de står inför i kampen mot svartarbete. Några av utmaningarna var

 • kunskap om och omfattningen av myndigheternas ansvar - en del myndigheter arbetar bara med arbetsmiljöfrågor och inte med arbetsrättsliga regler i allmänhet
 • utbyte av information - myndigheter kan inte dela allt med varandra på grund av sekretessregler och det kan vara svårt att få den information man behöver i rätt tid
 • brist på kontaktpunkter i andra länder
 • hur de ska kontrollera reglerna i mobilitetspaketet
 • hur man hittar relevanta lastbilar att kontrollera.

Länderna såg bland annat följande möjliga lösningar:

 • Utveckla EU:s Internal Market Information System så att det kan stödja informationsutbyte mellan länder på ett effektivare sätt.
 • Fortsätt nätverka och stärka personliga relationer i olika länder för att snabba på uppföljningen av misstänkta företag.
 • Integrera myndigheternas internationella och nationella arbete.
 • Skapa nationella strukturer där berörda behöriga myndigheter arbetar tillsammans – norska A-krimsenter var ett exempel.
 • Gör databaser tillgängliga för och dela mer information med andra länder, inte bara vid begäran.
 • Genomför fler gemensamma inspektioner med fler involverade myndigheter.
 • Stärk samarbetet med arbetsmarknadens parter.
 • Informera arbetsgivare och arbetstagare om deras skyldigheter och rättigheter.
 • Genomför informationskampanjer under längre perioder för att skapa uppmärksamhet.
 • Anslå mer resurser till detta område.

Representanten för European Labour Authority berättade om vilket stöd som de kan ge, till exempel att förse verktyg och metoder för att dela information och organisera inspektioner.

– Den 23 september ordnade Arbetsmiljöverket ett webbinarium om utmaningar och möjligheter i transportsektorn. Webbinariet var en del av EU:s initiativ för att bekämpa svartarbete och av den pågående kampanjen #EU4fairwork. Webbinariet visade att både myndigheter och arbetsmarknadens parter är eniga om problemen och vill samarbeta för att finna effektiva lösningar. Det är avgörande för sektorns överlevnad att åstadkomma konkurrens på lika villkor och se till att chaufförer har säkra och schyssta arbetsvillkor, säger Magnus Falk.

Relaterade nyheter

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet
 • 10 januari 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Bidraget ska främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter.
Belastningsskador vanliga i branscher som hanterar paket
 • 19 december 2022
Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsskadorna i branscher inom e-handelskedjan. Slutrapporten om inspektion av e-handeln visar att branscherna bör ha en dialog om lösningar för pakethantering som minskar riskerna - exempelvis om viktgränser, emballage och lossningsmiljöer.
Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
 • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
 • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Fler nyheter