Fler nyheter

Närmare gränsöverskridande samarbete nödvändigt för att bekämpa svartarbete i transportsektorn

 • 28 september 2020

Den 23 september ordnade Arbetsmiljöverket ett webbinarium om utmaningar och möjligheter i transportsektorn. Webbinariet var en del av EU:s initiativ för att bekämpa svartarbete och av den pågående kampanjen #EU4fairwork.

– Syftet var att synliggöra de problem som vi vet finns i transportsektorn. Att vi fokuserar på just transportsektorn beror på att den brottas med olika slags missförhållanden i en stor del av EU:s medlemsländer. Det handlar om utnyttjad arbetskraft, fusk med kör- och vilotider och att inte få sin veckovila på annan plats än i lastbilen. Det fuskas också med skatter och avgifter, vilket leder till osund konkurrens som gör det svårt för flertalet seriösa åkerier att klara sig, säger Magnus Falk, chef för enheten för internationella frågor på Arbetsmiljöverket.

Deltagare i webbinariet var bland annat inspektörer, sakkunniga och jurister från myndigheter motsvarande arbetsmiljöverk, trafikpolis, gränspolis och tullmyndighet i de nordiska och baltiska länderna. Representanter för European Labour Authority deltog också, liksom arbetsmarknadens parter inom transportsektorn.

Arbetsmarknadens parter efterlyser närmare samarbete

Representanter för Svenska Transportarbetareförbundet och Norges Lastebileier-Forbund hade en likartad bild av problemen i sektorn. De beskrev hur utländska chaufförer utnyttjas i deras respektive länder – genom låga löner, otillräckligt med vila och bilen som sovplats – och hur deras arbetsgivare agerar för att undvika att betala skatter. De pekade också på att även om frakttransporter på väg ökar i snabb takt, så är lönsamheten mycket låg.

För att bekämpa osund konkurrens och social dumpning från lågkostnadsländer i andra delar av EU, efterlyste de ett närmare samarbete med myndigheter eftersom de kan förse myndigheterna med branschkännedom. De lyfte också fram behovet av starkare samarbete mellan berörda myndigheter, men var medvetna om de hinder som gällande sekretessbestämmelser sätter. En fråga som oroar är genomförandet av EU:s nya mobilitetspaket – hur reglerna ska drivas igenom och vilken myndighet som ska kontrollera att det sker. Ökad kontroll och effektivare sanktioner är viktigt för att se till att de efterlevs.

Behöriga myndigheter behöver bättre sätt att dela information

Under veckorna före webbinariet genomförde länderna samordnade inspektioner. De var inriktade på att hitta fordon och chaufförer med ursprung i ett annat land som kunde hjälpa till med att följa upp chaufförens anställningssituation. Detta är nödvändigt för att bestämma vilka arbetsvillkor som chauffören har rätt till.

Länderna presenterade sina resultat och diskuterade vilka utmaningar som de står inför i kampen mot svartarbete. Några av utmaningarna var

 • kunskap om och omfattningen av myndigheternas ansvar - en del myndigheter arbetar bara med arbetsmiljöfrågor och inte med arbetsrättsliga regler i allmänhet
 • utbyte av information - myndigheter kan inte dela allt med varandra på grund av sekretessregler och det kan vara svårt att få den information man behöver i rätt tid
 • brist på kontaktpunkter i andra länder
 • hur de ska kontrollera reglerna i mobilitetspaketet
 • hur man hittar relevanta lastbilar att kontrollera.

Länderna såg bland annat följande möjliga lösningar:

 • Utveckla EU:s Internal Market Information System så att det kan stödja informationsutbyte mellan länder på ett effektivare sätt.
 • Fortsätt nätverka och stärka personliga relationer i olika länder för att snabba på uppföljningen av misstänkta företag.
 • Integrera myndigheternas internationella och nationella arbete.
 • Skapa nationella strukturer där berörda behöriga myndigheter arbetar tillsammans – norska A-krimsenter var ett exempel.
 • Gör databaser tillgängliga för och dela mer information med andra länder, inte bara vid begäran.
 • Genomför fler gemensamma inspektioner med fler involverade myndigheter.
 • Stärk samarbetet med arbetsmarknadens parter.
 • Informera arbetsgivare och arbetstagare om deras skyldigheter och rättigheter.
 • Genomför informationskampanjer under längre perioder för att skapa uppmärksamhet.
 • Anslå mer resurser till detta område.

Representanten för European Labour Authority berättade om vilket stöd som de kan ge, till exempel att förse verktyg och metoder för att dela information och organisera inspektioner.

– Den 23 september ordnade Arbetsmiljöverket ett webbinarium om utmaningar och möjligheter i transportsektorn. Webbinariet var en del av EU:s initiativ för att bekämpa svartarbete och av den pågående kampanjen #EU4fairwork. Webbinariet visade att både myndigheter och arbetsmarknadens parter är eniga om problemen och vill samarbeta för att finna effektiva lösningar. Det är avgörande för sektorns överlevnad att åstadkomma konkurrens på lika villkor och se till att chaufförer har säkra och schyssta arbetsvillkor, säger Magnus Falk.

Relaterade nyheter

Nya regler för maskiner
 • 23 maj 2023
Den 22 maj beslutade EU att anta den nya maskinförordningen. Maskinförordningen ställer krav på maskintillverkare att konstruera säkra maskiner med en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter.
3 tips för odramatiska berättelser från jobbet
 • 28 april 2023
I dag den 28 april är det internationella arbetsmiljödagen. Bakom dagen står Internationella arbetsorganisationen, ILO, som slår fast att en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande rättighet på arbetet. Här är tre konkreta tips på hur ni skapar en god arbetsmiljö på er arbetsplats.
Beslut om skyddsombudsstopp på pendeltågen
 • 26 april 2023
Arbetsmiljöverket häver skyddsombudsstoppet i det uppmärksammade ärendet om ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Det innebär att arbetet att köra tåg utan tågvärdar kan återupptas.
Beslut i september om Arbetsmiljöverkets regler i en ny struktur
 • 20 april 2023
Nu är det bestämt när Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin beslutar om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur – och när de träder i kraft. Efter avslutande samråd med arbetsmarknadens parter under våren pågår ett intensivt arbete för att få allt klart till beslutet i september.
Fler nyheter