Fler nyheter

Internationella patientsäkerhetsdagen

  • 17 september 2020

Den 17 september är det fokus på patientsäkerhet runt om i världen i en kampanj från WHO. Årets tema är att en säker och god arbetsmiljö för vårdpersonal är en förutsättning för patientsäkerhet. Som tillsynsmyndighet för arbetsmiljöfrågor vill Arbetsmiljöverket uppmärksamma dagen.

Internationella patientsäkerhetsdagens logo. En hand med två människor i.

Hanteringen av covid-19 är en enorm utmaning i många länder. Det har satt stor press på sjukvårdssystemen och dess personal. Coronapandemin gör sambandet mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet extra tydligt. För att ge en säker vård behöver vårdpersonal arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö.

Under pandemin är det viktigt att skydda både vårdpersonal och patienter som utsätts för fler risker. Några exempel på orsaker till bristande säkerhet och ökad risk är trötthet, stress och otillräckligt samarbete och kommunikation.

Det är arbetsgivarens ansvar att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att personalen kan göra sitt jobb på ett säkert sätt.

Förutom att använda personlig skyddsutrustning för att undvika smittrisker är det extra viktigt att arbetsgivare inom vården löpande ser över den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att ge de bästa förutsättnigarna för personalen att ta hand om sin fysiska och mentala hälsa.

Riskbedömning inom vård och omsorg vid covid-19

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Om patientsäkerhet, Socialstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta om WHO:s patientsäkerhetsdag

Internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september har utlysts av Världshälsoorganisationen, WHO. Syftet är att globalt öka medvetenheten och förståelsen för patientsäkerhet.

Årets tema är "hälso-och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten".

Internationella patientsäkerhetsdagen, WHO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Erfarenheter från olika länder, patientsäkerhet under covid-19, webbinarium, WHO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Webbinarium om digitaliseringen av Arbetsmiljöverkets regler
  • 8 november 2022
Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse fortsätter. Målet är att göra det enklare att hitta, förstå och använda arbetsmiljöreglerna. På ett webbinarium den 10 november visar Arbetsmiljöverket hur det blir när reglerna digitaliseras.
Spara energi utan att försämra arbetsmiljön
  • 21 oktober 2022
I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent.
Fler nyheter