Fler nyheter

Internationella patientsäkerhetsdagen

  • 17 september 2020

Den 17 september är det fokus på patientsäkerhet runt om i världen i en kampanj från WHO. Årets tema är att en säker och god arbetsmiljö för vårdpersonal är en förutsättning för patientsäkerhet. Som tillsynsmyndighet för arbetsmiljöfrågor vill Arbetsmiljöverket uppmärksamma dagen.

Internationella patientsäkerhetsdagens logo. En hand med två människor i.

Hanteringen av covid-19 är en enorm utmaning i många länder. Det har satt stor press på sjukvårdssystemen och dess personal. Coronapandemin gör sambandet mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet extra tydligt. För att ge en säker vård behöver vårdpersonal arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö.

Under pandemin är det viktigt att skydda både vårdpersonal och patienter som utsätts för fler risker. Några exempel på orsaker till bristande säkerhet och ökad risk är trötthet, stress och otillräckligt samarbete och kommunikation.

Det är arbetsgivarens ansvar att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att personalen kan göra sitt jobb på ett säkert sätt.

Förutom att använda personlig skyddsutrustning för att undvika smittrisker är det extra viktigt att arbetsgivare inom vården löpande ser över den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att ge de bästa förutsättnigarna för personalen att ta hand om sin fysiska och mentala hälsa.

Riskbedömning inom vård och omsorg vid covid-19

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Om patientsäkerhet, Socialstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta om WHO:s patientsäkerhetsdag

Internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september har utlysts av Världshälsoorganisationen, WHO. Syftet är att globalt öka medvetenheten och förståelsen för patientsäkerhet.

Årets tema är "hälso-och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten".

Internationella patientsäkerhetsdagen, WHO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Erfarenheter från olika länder, patientsäkerhet under covid-19, webbinarium, WHO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
  • 8 mars 2023
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.
Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)
  • 1 mars 2023
Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022
  • 23 februari 2023
Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
  • 15 februari 2023
Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att fokusera p...
Fler nyheter