Fler nyheter

Internationella patientsäkerhetsdagen

  • 17 september 2020

Den 17 september är det fokus på patientsäkerhet runt om i världen i en kampanj från WHO. Årets tema är att en säker och god arbetsmiljö för vårdpersonal är en förutsättning för patientsäkerhet. Som tillsynsmyndighet för arbetsmiljöfrågor vill Arbetsmiljöverket uppmärksamma dagen.

Internationella patientsäkerhetsdagens logo. En hand med två människor i.

Hanteringen av covid-19 är en enorm utmaning i många länder. Det har satt stor press på sjukvårdssystemen och dess personal. Coronapandemin gör sambandet mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet extra tydligt. För att ge en säker vård behöver vårdpersonal arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö.

Under pandemin är det viktigt att skydda både vårdpersonal och patienter som utsätts för fler risker. Några exempel på orsaker till bristande säkerhet och ökad risk är trötthet, stress och otillräckligt samarbete och kommunikation.

Det är arbetsgivarens ansvar att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att personalen kan göra sitt jobb på ett säkert sätt.

Förutom att använda personlig skyddsutrustning för att undvika smittrisker är det extra viktigt att arbetsgivare inom vården löpande ser över den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att ge de bästa förutsättnigarna för personalen att ta hand om sin fysiska och mentala hälsa.

Riskbedömning inom vård och omsorg vid covid-19

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

Om patientsäkerhet, Socialstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta om WHO:s patientsäkerhetsdag

Internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september har utlysts av Världshälsoorganisationen, WHO. Syftet är att globalt öka medvetenheten och förståelsen för patientsäkerhet.

Årets tema är "hälso-och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten".

Internationella patientsäkerhetsdagen, WHO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Erfarenheter från olika länder, patientsäkerhet under covid-19, webbinarium, WHO:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
  • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
  • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter