Fler nyheter

Inga sanktionsavgifter på grund av skyddsutrustning

  • 25 mars 2020

Arbetsgivare som använder skyddsutrustning som inte är CE-märkt riskerar inte få sanktionsavgifter. Arbetsgivaren ska dock säkerställa att den skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvården ska vara säker och ge ett ändamålsenligt skydd. På grund av rådande läge snabbutreder Arbetsmiljöverket nu möjligheten att tillfälligt godkänna icke CE-märkt skyddsutrustning.

Det pågår arbete och en mängd initiativ för att möta bristen på personlig skyddsutrustning inom vården och räddningstjänsten, men behoven finns även inom flera andra personalgrupper.

– Arbetsmiljöverket välkomnar initiativ för att möta bristen på personlig skyddsutrustning men det får inte ske på vårdpersonalens bekostnad. Den skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvården ska vara säker och ge ett ändamålsenligt skydd. Speciellt under rådande omständigheter vill vi måna om vårdpersonalens hälsa och säkerhet, säger Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

En arbetsgivare som använder skyddsutrustning som inte är CE-märkt kommer inte drabbas av sanktionsavgift eller böter på grund av det. Under den rådande krisen belastar inte Arbetsmiljöverket vård och omsorg med inspektioner om det inte finns särskild anledning, till exempel att skyddsombud har hört av sig till oss.

– När vi inspekterar en arbetsplats tittar vi på situationen där och då. Om en arbetsgivare till exempel inte har tillhandahållit skyddsutrustning, eller om arbetsgivaren inte uppfyller gällande krav, kan vi begära att rätt sorts utrustning ska införskaffas, säger Anna Varg.

Den som tillverkar och sprider personlig skyddsutrustning har normalt ett ansvar för att se till att utrustningen lever upp till EU:s krav på sådana produkter. Utrustningen ska bland annat omfattas av teknisk dokumentation och bruksanvisning som förklarar hur den ska användas och vad den skyddar mot. Mer avancerad utrustning ska dessutom vara bedömd av ett specialiserat oberoende tredjepartsorgan.

Med anledning av coronakrisen har EU-kommissionen gått ut med en särskild rekommendation som kan påverka systemet för bedömning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket utreder nu möjligheten att som myndighet godkänna utrustning tillfälligt, i det mycket speciella läge som råder.

– Under alla omständigheter är det av yttersta vikt att personalen inom hälso- och sjukvården får möjlighet att arbeta så säkert som möjligt. Den utrustning de får tillgång till ska aldrig ge en falsk känsla av trygghet. Här har arbetsgivaren alltid ansvar för vilken utrustning man använder och att informera personalen om vilket skydd utrustningen ger, säger Anna Varg.

Bakgrund

I samband med utbrottet av covid-19 har EU-kommissionen publicerat en rekommendation som gäller förfaranden för bedömning och marknadskontroll.

COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2020/403 on conformity assessment and market surveillance procedures within the context of the COVID-19 threat, EUR-Lex webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekomendationen gör det möjligt

  • för statliga myndigheter att upphandla och använda icke CE-märkt personlig skyddsutrustning.
  • För tillverkare att tillhandahålla icke CE-märkt personlig skyddsutrustning på marknaden under förutsättning att en bedömningsprocess har inletts med ett anmält organ.
  • För anmälda organ att göra bedömningar mot andra tekniska standarder än europeiska standarder.

Mot bakgrund av EU-kommissionens rekommendationer har Arbetsmiljöverket tagit fram en ny föreskrift (AFS 2020:2) för att möjliggöra användningen av all form av personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Undantaget gäller för Försvarsmakten, Polismyndigheten samt hälso- och sjukvården och räddningstjänsten och andra som ska upprätthålla allmän ordning under kriser. Undantaget gäller till och med 31 december 2020.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av sjukdomen covid-19 (AFS 2020:2), föreskrifter

Relaterade nyheter

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet
  • 10 januari 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Bidraget ska främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter.
Belastningsskador vanliga i branscher som hanterar paket
  • 19 december 2022
Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsskadorna i branscher inom e-handelskedjan. Slutrapporten om inspektion av e-handeln visar att branscherna bör ha en dialog om lösningar för pakethantering som minskar riskerna - exempelvis om viktgränser, emballage och lossningsmiljöer.
Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Fler nyheter