Fler nyheter

Information om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning, om dina anställda kan tänkas utsättas för coronaviruset, 2019-nCov eller andra smittämnen

  • 6 februari 2020
Du kan följa utvecklingen av coronaviruset på Folkhälsomyndighetens eller Krisinformations webbplatser:

Frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformations webbplats, öppnas i nytt fönster

För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att göra en riskbedömning där du ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda för viruset. Du kan hitta mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker i länkarna nedan:

Arbeta med arbetsmiljön

Smittrisker (AFS 2018:4)

Du kan även besöka våra sidor om personlig skyddsutrustning, förebyggande åtgärder mot smittrisker och hantering av provtagning på laboratorier:

Personlig skyddsutrustning

Förebyggande åtgärder mot smittrisker

Fördjupning om smittrisker i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning om att hantera det nya coronaviruset 2019-nCov som riskklass 3. Lagstödet för denna bedömning finns i 6 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker, där det står att om ett smittämne saknas i föreskrifternas företeckning över virus, så ska den högre riskklassen väljas. Du läsa mer om riskklasser och klassificering av smittämnen här:

Riskklasser och klassificering av smittämnen

Du kan ringa vår Svarstjänst på 010 – 730 90 00 om du har fler frågor om smittrisker i din arbetsmiljö.

Har du anställda som arbetar mycket utomlands inom EU? Då kan du vända dig till EU-Osha som kan vägleda till andra länders arbetsmiljölagstiftning:

EU-Oshas webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter